referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Staroveká literatúra
Dátum pridania: 25.05.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ferotaraj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 573
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Staroveká literatúra-Pod starovekou literatúrou rozumieme literatúru vytvorenú v rozmedzí 3. tisícročia pred našim letopočtom a 5. storočia nášho letopočtu. Delíme ju na Orientálnu a Antickú literatúru.

1.1 ORIENTALNA literatúra-Do starovekej orientálnej literatúry zaraďujeme diela z blízkeho i ďalekého východu z obdobia 3. tis. pnl. až 5. st. nl. Delíme ju na Sumerskú, Akadskú, Staroegyptskú, Indickú a Hebrejskú.

1.1.1 SUMERSKÁ literatúra-Sumeri boli najstarším národom, ktorý používal písmo. Dielo: EPOS O GILGAMEŠOVI-najstaršie dielo vôbec, vzniklo okolo roku 2000 pnl., poznáme až prepis z 700 pnl -typický hrdinský epos-hl. hrdina je Gilgameš, kráľ mesta Uruk (jedno z väčších sumerských miest), je s časti boh, s časti človek-na začiatku dlhý opis hradieb Uruku, potom opis Gilgameša, vyzdvihovanie jeho sily a moci, začne sa odvíjať príbeh, Gilagmeš sa spriatelí zo svojim protivníkom Enkiduom a spolu zabijú obra Chubabu, Do Gilgameša sa zaľúbi bohyňa lásky, ale on ju odmietne, bohom sa to nepáči, chcú ho potrestať, ale je poloboh, takže zošlú chorobu na Enkidua, ten zomiera, Gilgameš smúti a bohovia mu hovoria, že u človeka je istá len smrť, tak sa Gilgameš dá na púť za nesmrteľnosťou, ide za jediným nesmrteľným človekom – Utanpištinom, taký istý ako Noe z biblie, ale on dostal nesmrteľnosť, Gilgamešovi sa nepodarí získať nesmrteľnosť, vracia sa do Uruku-myšlienkou diela je to, že nesmrteľnosť sa nedá nájsť, neoplatí sa ju ani hľadať, ale človek sa môže stať nesmrteľný svojimi skutkami-znaky hrdinského eposu:-do deja zasahujú bohovia-idealizácia hlavnej postavy-hrdinské činy Gilgameša-epická šírka-propozícia-in media res

1.1.2 HEBREJSKÁ literatúra-Je najmladšou z literatúr blízkeho východu. -Dielo: STARÝ ZÁKON-je to súbor 46 kníh spísaný okolo roku 1000 pnl., je základom židovského náboženstva, kresťanstvo ho interpretuje inak ako židiaDejepisné knihy-5 mojžišových kníh – GENEZIS, EXODUS, LEVITICUS, NUMERI, DEUTERONOMIUM-najstaršia história, 10 božích prikázaní, stvorenie sveta ...Poučné a básnické knihy-KNIHA PRÍSLOVÍ-KNIHA ŽALMOV,150 žalmov, z nich je dôležitá PIESEŇ PIESNÍ od Šalamúna, erotický motívProrocké knihy-proroctvá židovských prorokovDielo: NOVÝ ZÁKON-spolu 27 kníh, tvoria zo starým zákonom základ kresťanstva-sú napísané v ľudovej gréčtineDejepisné knihy-4 evanjelia – Matúš,Marek,Lukáš,Ján, každé evanjelium je pre inú skupinu ľudí – Židia,Rímania,Pohania,Všeobecné-SKUTKY APOŠTOLOVPoučné knihy-LISTY APOŠTOLOVProrocké knihy-ZJAVENIE SV. JÁNA (APOKALIPSA)-Biblia, t.j. nový plus starý zákon podľa kresťanov, sa stala najčítanejším a najprekladanejším dielom vôbec, takisto bola dlho vzorom pre európske umenie. Do staroslovienčiny bola biblia preložená v 9. storočí. Pod vplyvom biblie vzniky literárne žánre duchovný epos, legenda, hymna, žalm, mystériá atď. a takisto množstvo frazeologizmov a prirovnaní
1.1.3 INDICKÁ literatúra-Písali sa hlavne hrdinské spevy.Dielo: MAHÁBHARATA-ide o bratovražedný boj o trónDielo: RAMÁJANA-tragický údel kráľovho syna Rámu a jeho ženy

1.2ANTICKÁ literatúra
1.2.1GRÉCKA literatúraJe to najstaršia európska literatúra. Datuje sa do rokov 900 pnl až 500 nlDielo: STARÉ GRÉCKE BÁJE A POVESTI-súbor bájí a povestí pochádzajúcich z Mykénskej civilizácie-UŠI KRÁĽA MÍDA-DAIDALOS A IKAROS-POTOPA-mnohé myšlienky a slovné spojenia z týchto diel sa dostali do každodennej reči v podobe prirovnaní, či frazeologizmov – Danajský dar (bez úžitku), Pandorina skrinka (nebezpečná vec), Oidipovský komplex(vzťah syn-matka)Autor: HOMÉR-slepý ľudový rozprávačDielo: ILIAS-hrdinský epos opisujúci posledných 41 dní trójskej vojny-meno je podľa gréckeho názvu Tróje- Ilion-napísaný v hexametri –6 stopový verš časomernej prozódie-hlavný dej ako Achiles odmietne bojovať, zabijú Patrokla, Achiles zabije Hektora, dobitie Tróje-veľká epická šírka – opisy tábora, hrdinov, predchádzajúcich udalostíODYSEA-hrdinský epos-pokračovanie Iliady, ale menej rozsiahle-cesta Odysea, kráľa Itaky domov po tom, čo vyhrali v Tróji, trvalo mu to 10 rokov-je to jeho rozprávanie svojich zážitkov fajákom, ktorý ho potom odvezú domov, kde spolu zo svojim synom Telemachom zabijú všetkých Penelopyných pytačov-je to dielo o láske k vlasti, o vernosti (Penelopa vydržala čakať na Odysea) ale aj o šikovnosti a udatnosti

Odysea
Autor: EZOP-bol to otrok, ktorý písal bájky (poučné príbehy o zvieratách s ľudskými vlastnosťami)-písal v 6. st pnl-V období 5.-4. st. pnl sa v Aténach začala rozvíjať tzv. „Aténska demokracia“. Podstatou tejto filozofie bol súlad medzi duševným aj telesným rozvojom človeka. Ideálom bol človek psychicky aj fyzicky krásny. Uznávala sa individualita, ale nie individualizmus – snaženie len vo vlastný prospech. S rozvojom aténskej demokracie úzko súvisí i rozvoj drámy, ktorej základy boli položené práve v grécku. Dráma sa vyvíjala z osláv satyrských slávností na počesť boha Dionýza. Bola postavená na trojjednote – miesta (jedno miesto, kde sa dráma odohrávala), času (len jeden súvislý časový úsek), deja (jeden príbeh). Autor tejto drámy bol takisto režisérom a často i hercom. Žánre boli len dva – tragédia a komédia. Hercami boli len muži, ktorý hrali v maskách a na topánkach z vysokými podpätkami aby ich bolo dobre vidieť.

Najprv bol len jeden herec, druhého pridal Aischylos, tretieho Sofokles a štvrtý herec bol pomocníkom. Na predstavení sa ďalej zúčastňoval zbor satirov a náčelník zboru. Hra sa skladala z 5 častí Expozícia – úvod, Kolízia – vznik zápletky, Kríza – výsledok Kolízie, Peripetia – rozvinutie s stupňovanie problémov, Katastrofa – pri tragédii alebo Katarzia pri komédii, prípadne pri veľmi dobrom konci Happy End.Autor: SAPFÓ-poetka, lesbička, žila na rodnom ostrove Lesbos, kde založila dom múz, tam sa mladé dievčatá pripravovali na službu bohu-písala básne o fyzickej kráse tých dievčat, neskôr boli zničené rímanmi, lebo boli poburujúce, zachovala sa iba Óda na AfrodituDielo: ÓDA NA AFRODITU-erotická báseňAutor: SOFOKLES-písal tragédieDielo: KRÁĽ ODIPUS-tragédia podľa báje o Oidipovi-ELEKTRA-ANTIGONA-tragédia v piatich dejstvách s prológom a epilógom-Po smrti Oidipa sa o trón pobili jeho synovia Polyneikos a Eteokles spolu s Kreónom. Kreón sa spolčil s Eteoklesom a prevzali moc, Polyneikos prišiel pod mesto s armádou. Polyneikos a Eteokles spolu bojovali a obaja zomreli, králom sa stal teda Kreón. Dovolil však pochovať iba Eteokla. Antigona, ich sestra sa však rozhodne pochovať i Polyneika ( to všetko bolo v prológu). Antigonu prichytia, Kreón ju odsúdi smrť, vystúpi proti tomu jeho syn, Antigonin snúbenec Haimón.

Antigonu pochovajú za živa, príde veštec Theresias a varuje Kreóna, že to vyvolalo hnev bohov, ten dostal strach, pochoval Polyneika, dal vyslobodiť Antigonu z hroby, ale tá sa už obesila. Haimón sa prebodne, keď sa to dozvie jeho matka, zabije sa tiež. Kreón prosí bohov aby umrel, náčelník zboru mu povie, že jeho osud ešte nieje naplnený -posolstvom hry je, že človek sa má chovať rozvážne, nesmie urážať bohov, ak to urobí bude potrestaný-Antigona – je tvrdohlavá, nebojí sa smrti, je spupná, trpí nezavinene-Kreón – má rád svoju vlasť, chce byť spravodlivý za každú cenuAutor: AISCHYLOS-písal tragédieDielo: PRIPÚTANÝ PROMÉTEUS-ORESTEAAutor: EURIPIDES-písal tragédieDielo: MÉDEAIFIGÉNIA V TAURIDE-TROJÁNKYAutor: ARISTOFANES-písal komédieDielo: -OBLAKY-JAZDCI-LYSISTRATA-ŽENSKÝ SNEMV grécku sa rozvíjala takisto filozofia, ktorej hlavnými predstaviteľmi boli SOFOKLES, PLATÓN, ARISTOTELES.

1.2.2 RIMSKA literatúra
Rímska literatúra sa rozvíjala v rozmedzí 3. st. pnl až 5 st. nl. Prakticky všetko prevzala z gréckej literatúry. Rozvíjalo sa tu ďalej rečníctvo a historiografia.Autor: GAIUS IULIUS CAESAR-historické a cestopisné dielaDielo: ZÁPISKY O VOJNE GALSKEJ-cestopis a zápisky z vojne v Galii, ktorú viedolAutor: TITUS MARCIUS PLAUTUS-venoval sa dráme-napísal 21 komédiíDielo: -KOMÉDIA O HRNCI-PSEUDOLUS-CHVASTAVÝ VOJAKAutor: MARCIUS TULIUS CICERO-venoval sa rétorikeDielo:- O ŠTÁTE-O SENÁTE-O ZÁKONOCHAutor: PUBLIUS OVIDIUS NASO-písal len ľúbostnú poéziu-používal hexameterDielo: LÁSKY-49 lyrických básníMETAMORFÓZY-básnická zbierka, obkolo 1200 veršov,250 básní-spracováva rímske a grécke báje, hlavná téma premenaAKO Z CHAOSU VZNIKOL SVET-prvá báseň v zbierke-UMENIE MILOVAŤ-LISTY HEROÍN-ŽALOSPEVY-LISTY Z PONTUAutor: QUINTUS HORATIUS FLACCUS-písal príležitostnú poéziu-tvrdil, že človek bude šťastný, ak bude viesť pokojný súkromný život, môže sa venovať záľubám, bude nezávislý a počestnýDielo: ÓDY-zbierka s tématikou o mravných hodnotách, túžbe po bohatstve, egoizmeSATIRY-zbierka s problematikou individuálneho životaLISTY.v tejto zbierke zobrazuje sám seba ako človeka, ktorý hľadá svoju životnú cestu a dopúšťa sa aj chýbAutor: PUBLIUS VERGILIUS MARO-písal veršovanú epikuDielo: BUKOLIKA-pastierske spevyGEORGIKA-roľnícke spevyAENEAS-epická báseň-12 kníh o trójskom hrdinovi Aeneovi-nadväzuje na Homéra
 
Podobné referáty
Staroveká literatúra SOŠ 2.9398 2577 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9942 2360 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9479 1543 slov
Starověká literatura SOŠ 2.9482 1526 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9583 2835 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9516 1768 slov
Staroveká literatúra SOŠ 2.9859 3176 slov
Staroveká literatúra GYM 2.9740 2228 slov
Staroveká literatúra GYM 2.9763 1993 slov
Staroveká literatúra GYM 2.9553 3203 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.