referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Antická literatúra
Dátum pridania: 06.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wanila
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 895
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
900 pnl – 5.stor. nl
antikus= starobylý
najstaršia európska lit.

1. Grécka lit. :
- kompozícia eposu: invokácia, propozívia, in medias res
- prednášali ho rabsódovia
- básnik HOMÉR:- epos Ilias : veľká veršovaná epika, obsahuje 24 spevov, 15 696 hexametrových veršov
- zachytáva posledných 51 dní Trójskej vojny (Sparta vs Trója); početné retrospektívy z priebehu
- v diele vystupujú bohovia, zasahujú do deja
- syn trójskeho kráľa Paris uniesol krásnu Helenu, ženu Spartského kráľa Menelea
- základným motívom je hnev Achilla, kt. veliteľ (grécky kráľ Agamemnom) zobral jeho krásnu zajatkyňu; Achilles prestane bojovať, v boji ho zastúpi priateľ Patroklos, po Patroklovej smrti začne bojovať Achilles
- zabije najlepšieho trójskeho bojovníka Hektora
- zasahujú grécky bohovia
- Ilion=Trója
- epos Odysea: zachytáva putovanie itackého kráľa Odysea, zachytáva posledných 41 dní desaťročného putovania Odysea, kt. sa vracal z vojny v Tróji
- v trójskej vojne sa vyznamenal zhotovením veľkého dreveného koňa, do kt. sa ukryli najlepší vojaci
- bohovia i v tomto epose zasahujú do osudov ľudí
- Odysea stíha hnev Poseidona a chráni moc Pallas Atény
- Odyseus je múdry, šikovný a jeho žena Penelopa je verná

- k antickej lit. patrí i otrok EZOP, kt. písal bájky (veršovaná epika)
- vystupujú v nich zvieratá alebo rastliny s ľudskými vlastnosťami, na konci vyplynie ponaučenie

Antická dráma:
- komédie= Aristofanes (Oblaky, Jazdci, Lysistrata)
- tragédie= Aischylos (Pripútaný Prometeus, Oresteia), Sofokles, Euripides ( Trójanky, Ifigénia v Tauride, Medea)
- v hrách bolo spojenie slova, hudby a tanca ; dialógy sa recitovali
- súčasťou bol zbor, kt. svoje texty spieval
- pre grécku drámu je charakteristické: jednota miesta, deja, času; v drámach vystupuje málo hercov
- Aischylos zaviedol druhého herca, Sofokles tretieho (každý hral viaceré postavy v maskách)

najznámejšie SOFOKLOVE hry: Kráľ Oidipus, Antigona

- Antigona: -postavy: Antigona( Oidipova dcéra- býv. thébsky kráľ), Ismena( sestra Antigony), Kreon (thébsky kráľ), Haimon (Kreonov syn)
- bohovia nezasahujú do deja, zápas v rovine ľudských vzťahov
- bratia Eteoklos a Polyneikos sa zabili, Kreon dá Eteokla pochovať so všetkými poctami pochovať ale pod hrozbou smrti zakáže takto pochovať Polyneika
- Antigona vykoná obrad a Kreon ju za trest zavrie do skalnej hrobky
- Antigona sa obesí, Haimon sa prebodne a zabije sa aj jeho matka, Kreonova žena
- autor vyzdvihuje človeka, kt. musí na zemi zápasiť s nepriazňami osudu; vyzdvihuje Antigonu- dáva prednosť mravným zásadám pred nerozumným zákazom

- Kráľ Oidipus: tébskemu kráľovi Láiovi bolo vyveštené, že ho zabije syn, preto dal malého Oidipa pastierovi, aby ho zmárnil
- pastierovi bolo Oidipa ľúto, Oidipus sa dostal na kráľovský dvor, kde vyrastal v domnení, že sú to jeho praví rodičia
- aby sa vyhol svojej veštbe odchádza, cestou sa pobije so sprievodom, dostáva sa do Téb, kde vládne Sfinga, uhádne jej hádanku a ožení sa s kráľovnou Iokastovou (vdova)
- po rokoch sa dozvie, že veštba sa naplnila:jeho matka a zároveň manželka Iokasta sa zabije a Oidipus sa oslepí
- hrdinovia majú svoj osud určený, nemôžu sa mu vyhnúť

Antická lyrika:
-poetka SAPFÓ na ostrove Lesbos zriadila „dóm Múz- Museion“ , v kt. zhromaždila mladé dievčatá, aby zasvetili život bohom a umeniam
-v 11.stor. spálili jej rukopisy, zachovala sa iba Modlitba k Afrodite

2. Rímska lit. :
- 3 stor. pnl-5 stor. nl, mladšia lit. ako grécka
- rozvoj rétoriky: Cicero (O štáte, O zákonoch, O senáte), Caesar(Zápisky o vojne v Galii)
- Rímska poézia: PUBLIUS VERGÍLIUS MARO (70-90pnl):
- napísal pastierske idyly: Bucolika, roľnícke spevy: Georgica
- epos Aeneas: trójsky hrdina Aeneas(praotec rím. národa) je prenasledovaný hnevom bohyne Juno, preto dlhé roky blúdi po mori, prežil mnohé boje až sa usadil na Latiu, kde zakladá nový rod, z ktorého vzídu rímsky panovníci (napr. Cézar)
- v Aeneovi stelesnil rímsky ideál osobnej dokonalosti, kt. pred osobným blahom uprednostnil potreby spoločnosti

PUBLIUS OVÍDIUS MASO :
- jeho prvou zbierkou sú Lásky = ľúbostné elégie
- zbierky Umenie milovať ; Lieky proti láske
- písal Metamorfózy (premeny); spracoval asi 250 gréckych a rímskych báji
- ústrednou témou je motív premeny ; najznám.: Daidalos a Ikaros, Narcis
- báseň Štvoro vekov: o zlatom, striebornom, medenom, železnom
- v železnom veku zavládlo klamstvo, podvod, násilie a „zločinná túžba mať veľa“
- Pygmalion : sochár sa zaľúbil do sochy dievčaťa, kt. stvoril; Venuša ju na jeho prosby oživila tvorba z vyhnanstva: zbierka Listy z Pontu
- patril k obľúbeným rímskym autorom, jeho verše zdobili steny domov, jeho podobizne nosili na prsteňoch

QUINTUS KORÁLIUS FLACCUS:
- poúčal mladých ako majú žiť, zdôrazňoval kladné mravné hodnoty v diele Ódy (báseň Zlatá stredná cesta)
- zbierka Satiry : radí ako sa stať šťastným, chce ukázať správny spôsob života
- zbierka Listy :zobrazuje seba ako človeka. kt. sa dopúšťa chýb
 
Podobné referáty
Antická literatúra SOŠ 2.9163 1171 slov
Antická literatúra SOŠ 2.9787 3727 slov
Antická literatúra SOŠ 2.9680 1880 slov
Antická literatúra GYM 2.9423 1784 slov
Antická literatúra GYM 2.9487 1177 slov
Antická literatúra GYM 2.9720 4722 slov
Antická literatúra GYM 2.9802 2632 slov
Antická literatúra SOŠ 2.9641 997 slov
Antická literatúra SOŠ 2.9645 696 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.