referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Pondelok, 15. apríla 2024
Staroslovienska literatúra
Dátum pridania: 06.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wanila
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 815
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
800-1500
- patrí do stredovekej lit.
- vzorom pre autorov bola Biblia
- v stredoveku sa u nás písala lit. po latinsky, v staroslovienčine a po česky- slovakizovanou češtinou
- 3 vrstvy obyvateľov:
1) kniežatá, rytieri
2) duchovenstvo
3) ľud
- silná nadvláda cirkvi, náboženský svetonázor
- neznámy autori
- mnohé časti ustálené= topické
- dôraz na výchovnú a vzdelávaciu funkciu

Veľkomoravské obdobie:
- začiatky lit. súvisia s príchodom kresťanstva
- kresťanstvo šírili franskí kňazi v latinčine
- kniežatá Mojmír a Rastislav museli bojovať proti vplyvu Východofranskej ríše, preto Rastislav poslal k byzantskému cisárovi Michalovi III. poslov (r.862) so žiadosťou o vierozvestov
- 863 prichádzajú na naše územie solúnski bratia Konštantín a Metod
- vytvorili:
1) jazyk – staroslovienčina (vytvorený na základe slovanského nárečia, kt. sa hovorilo okolo Solúna)
2) písmo – hlaholika ( vzniklo na základe malých písmen gr abcd)
3) literatúru: prekladovú (biblia) a pôvodnú (báseň Proglas)
- preložili do staroslovienčiny misál, evanjeliá, breviár, žaltár, spevník
- súdny zákonník pre všetkých ľudí

- báseň Proglas : autor- Konštantín ; predslov k evanjeliu
- prvá pôvodná slovanská báseň
- oslavuje slovanský preklad biblie, vyzdvihuje domáci jazyk, rozvíja vzťah vzdelanosti a Božieho slova
- veršový presah, inverzia, metafora, epiteton, anafora, básnické otázky a prirovnania
- nevzdelaného človeka prirovnáva k mŕtvemu
- vložené citáty z Biblie
- využíva kumuláiu- hromadenie slov, amplifikáciu-rozšírenie významu a opakovanie slov vo verši, aby zdôraznil význam

- Metod preložil Starý zákon

- Moravsko-panónske legendy :
a) život sv Konštantína (autor Kliment)
b) život sv Metoda (autor Gorazd)
- autor určený podľa štýlu, sú pravdepodobní autori
- nie sú to typické stredoveké legendy- predstavujú historický dokument – majú historicko-dokumentárny charakter
- vznikli v 9. stor.
a) sústreďuje sa na činnosť Konštantína pred príchodom na Veľkú Moravu, jeho povahu, náboženskú činnosť a obhajovanie slovanskej vzdelanosti
- Rastislav poslal poslov k cisárovi Michalovi, aby mu poslal biskupa a učiteľa, „kt. by nám v našom jazyku vieru kresťanskú vyslovil“
- cisár vybral Konštantína Filozofa, kt. najskôr vytvoril abecedu-písmená
- Konštantín obhajoval staroslovienčinu v Benátkach, kde vystúpil proti trojjazyčníkom (latinčina, gréčtina, hebrejčina)
- mal súcit s trpiacimi, za prácu odmietal zlato, vyprosil si 900 zajatcov, kt. prepustil

b) činnosť vo VM ríši, obrana slovinského nábož. jazyka proti útokom franských kňazov, vykreslenie spoločnosti a politického života
- stručnejšie ako Život sv Konštantína; o činnosti vo VM
- o Metodovej smrti, pohrebe a živote na VM
- Metod bol arcibiskup
- Konštantín cítil, že je chorý, radil Metodovi aby ďalej pokračoval v svojej práci
- na podnet franských kňazov bol Metod uveznený v Nemecku
- Metod preložil Starý zákon okrem Kníh Makabejských z gréčtiny do staroslovienčiny
- pred smrťou ustanovil Metod za svojho nástupcu Gorazda
- rozlúčil sa s ním po latinsky, grécky, starosloviensky ; uložili ho v chráme katedrály
- nie sú tu prvky zázračnosti

- ďalšia staroslovienska lit.: Chrabr (o písmenách) , Život Naumov –Bulharská lit.

Po latinsky písaná lit.:
- VM zanikla začiatkom 10. stor.
- Slovensko sa stalo súčasťou feudálneho Uhorska
- naše obyv. bolo na vyššom stupni spoločenského vývinu ako maďarské kmene
- prebrali od nás hodnoty spoločenské, kultúrne, slovnú zásobu
- Uhorský štát sa orientoval na latin. kultúru, strediskami vzdelanosti boli kláštory, školy, univerzity
- v kláštoroch mnísi odpisovali rukopisy
- mestské školy vznikali až od 14.stor., iba základné vzdelanie
- cirkevné školy vychovávali budúcich kňazov
- univerzity u nás zanikali čoskoro po založení
- v 13.stor. vznikla študentská hymna (Gaudeamus igitur)
- od 15.stor. sa na našom území začína používať aj čeština
- lit. bola v službách kresťanstva a feudalizmu
- exemplá: anekdoty, bájky, krátke poviedky, kt. sa odpisovali v kňazských kruhoch a využívali v kázňach
- svetská lit. zapisovaná v kódexoch , synkretizmus náboženských a svetských prvkov
- v próze najpopulárnejšie legendy
- Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi :
- autor biskup Maurus
- udalosti zo života oboch mníchov pôsobiacich za Štefana I.
- Svorad vstúpil do benediktínskeho kláštora pri Nitre a potom odišiel na Skalku pri Trenčíne; jeho žiak a spolupustovník Benedikt (zabili ho zbojníci a hodili do Váhu)
- idealizovaný Svorad
- Legendy o sv. Štefanovi:
- boj s maďarskými pohanskými kniežatami
 
Podobné referáty
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9966 601 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9531 474 slov
Staroslovienska literatúra GYM 2.9622 502 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9586 1228 slov
Staroslovienska literatúra GYM 2.9533 822 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9697 425 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9682 266 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9713 1077 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9925 380 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.