referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Stredoveká literatúra
Dátum pridania: 21.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Pauska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 713
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 

(5. – 15. storočie)

Stredoveká literatúra vyrastala na základe feudálneho spoločenského poriadku a kresťanského pohľadu na svet. Literatúru ovplyvnila náboženská transcendentálnosť = nadzmyslovosť, ktorá spočívala vo viere v nadpozemský svet, ktorý sa chápal ako odraz toho pozemského. Umenie sa sústreďovalo na náboženské témy. Umeleckým a literárnym vzorom bola Biblia. Pri vykresľovaní postáv sa využívalo idealizované typizovanie, ktoré zanedbávalo osobité a výnimočné znaky postavy- idealizovaný typ postavy. Najčastejšou tvorivou metódou bola imitácia ( myšlienky a motívy sa z jedného diela prenášali do druhého) a topika (pri ktorej autori od seba navzájom odpisovali celé state). Do obdobia humanizmu pretrváva anonymita a obsah diala bol menej dôležitý ako forma. Štýl písania bol ozdobný, ornamentálny a prezdobený. Cirkev má moc v oblasti náboženskej (duchovnej) ale i spoločenskej a literatúra slúži potrebám cirkvi. Obľúbeným hrdinom bol svätec, ktorý bol obdarený všetkými cnosťami. Písali sa legendy, životopisy svätých a exemplá (krátke rozprávania o kladných alebo záporných príkladoch mravného života. Dôraz sa kládol na poznávaciu a náučnú funkciu literatúry. V písaní sa tiež využívala protikladnosť (láska- nenávisť, hriech- dobro) a synkretizmus (kríženie, prekrývanie vecnej a umeleckej literatúry- nebol medzi nimi rozdiel). Literatúra sa ešte nedelila na lyriku, epiku a drámu. Literatúra sa delila na:

 1. feudálna, náboženská literatúra →dôraz sa kládol na kresťanské cnosti, ktoré stelesňoval svätec
 2. mestská, svetská literatúra →mala výchovný charakter, zobrazovala každodenný život, kritizovala spoločnosť ale mala aj zábavnú funkciu
 3. feudálna, svetská literatúra

STREDOVEKÁ EURÓPSKA LITERATÚRA

V náboženskej literatúre boli hlavnými hrdinami svätci. Vo svetskej literatúre to boli rytieri, šľachtici a bojovníci. Hlavným literárnym druhom bola hrdinská veršovaná epika, ktorá sa rozvíjala vo Francúzsku a Nemecku, prednášala sa za sprievodu hudobného nástroja a vystupovala v nej výnimočná, zidealizovaná (silná a statočná) postava. Ďalej sa písali aj hrdinské piesne. Základným heslom bolo: „Modli sa a pracuj!“
Štylistické prostriedky:

 • synonymá
 • prirovnania
 • personifikácia
 • hyperboly
 • anafory

Žánre: piesne

 • kázne
 • exemplá (príbehy zo života svätých)
 • drámy
 • legendy

Francúzsky epos- písali sa piesne o hrdinských činoch. Najznámejšia je: Pieseň o Rolandovi, z polovice 11. storočia. Príbeh prebieha za vlády Karola Veľkého, ktorý viedol križiacku výpravu proti Saraténom. Jeho najudatnejším bojovníkom bol Roland, ktorý padol do pasce po tom, čo odmietol zavolať pomoc. Karol Veľký nakoniec porazil nepriateľov, kresťanstvo víťazí, no domov sa vracia s mŕtvymi telami svojich bojovníkov.

Nemecký epos- Pieseň o Nibelungoch z 12.storočia je príbehom, v ktorom je hlavným hrdinom Zikfried a jeho žena Krimhilda, vďaka ktorej získa poklad Nibelungov. Pomocou zrady však Zikfried upadne do zajatia a nakoniec ho aj zabijú. Krimhilda chce pomstiť smrť svojho muža a tak sa vydá za vodcu Hunov Atiku. Jej obeť je však márna lebo sama umiera a poklad Nibelungov skrytý v rieke Rín už nikto nenájde.

Ruský epos- Slovo o pluku Igorovom je z 12.storčia, v ktorej neznámy autor opisuje boj Igora s kočovnými kmeňmi. Jeho vojsko je však porazené a on upadá do zajatia. Jeho žena Jarosľavna prosí doma prírodné živly aby sa jej muž vrátil domov, čo sa jej nakoniec podarí a Igor sa pripravuje na novú výpravu.

Písalo sa:

 1. HRDINSKÁ EPIKA- rozvíjala sa hlavne v Nemecku a Francúzsku
 2. RYTIERSKA EPIKA- od 12.storočia vznikala dvorná lyrika a rytierske eposy, ktoré opisujú svojich hrdinov ako rytierov „bez bázne a hany“ a bránia ženy
  Povesť o Tristanovi a Izolde je jedna z najznámejších povestí, ktorú zo S Škótska prevzali Kelti a od nich sa postupne šírila po Z a St. Európe. Je to príbeh absolútnej lásky a vášne, ktorú nezastavia prekážky, bojuje so zákonmi a so svetom a napokon je korunovaná smrťou, ktorá navždy spojí milencov. Kráľ Mark vydáva svoju sestru za priateľa kráľa Rivalena. Rivalen odchádza so svojou manželkou do svojho kráľovstva, no vo vojne zomiera. Manželke sa narodí syn Tristan, no ona od žiaľu nad smrťou manžela tiež zomiera, Tristan ostáva sám a tak sa jeho výchovy ujme sluha. Tristan stroskotá na lodi a náhodou sa ocitá u strýka Marka. Mark sa má oženiť s Izoldou a pošle po ňu Tristana. Obaja omylom na lodi vypijú nápoj lásky- osudová láska. Mark ich vyženie z kráľovstva a tak sa ukrývajú v lese. Tristan sa ožení s inou Izoldou, ale na svoju pravú lásku nedokáže zabudnúť- čaká na ňu. Tristan zomiera, kvôli zrade svojej manželky. Pravá Izolda príde, pobozká ho, ľahne si vedľa neho a tiež zomrie.
 3. ROMANCA- Pieseň o Cidovi (španielsko). Cid je prototypom feudálneho rytierskeho ideálu, ale aj bojovníkom za kresťanskú vieru

V 13.storočí vzniká laitské divadlo. Píšu sa veršované poviedky (fabliaux), ktoré zosmiešňujú a kritizujú hlúposť a skazenosť.

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9578 558 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9589 1004 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9510 765 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9552 1665 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9604 851 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9845 849 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9568 1426 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9736 1462 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9782 578 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9694 922 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.