referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Svetová literárna moderna
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: richidz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 653
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Od polovice 19. st. nastalo takmer vo všetkých národných zložkách striedanie prúdov a smerov. Začiatok literárnej moderny spadá do polovice 19. storočia a s niektorými prvkami súvisí s romantizmom a vzniká ako prejav nového vzťahu ko skutčnosti a zložitého stvárňovania rozličných stránok života. Moderna je charakteristická najma symbolizmom (pesimizmus) a z neho vyhcádzajúcim individualizmom a skepsou.

Symbolizmus

Zaujímal popredné miesto madzi modernými básnickými smermi, takmer vo všetkých európskych literatúrach. Symbolizmus sa odlišuje od realizmu najmä tým, že je iracionálny (citový). Z morálneho hladiska v ňom vystupuje do popredia jednak určitý druh individualizmu a jednak skepsa. Jeden z prúdov symbolizmu sa označuje ako dekadencia. Básnici tohto smeru vyjadrujú najma pocity smútku, smrti a beznádeje.

Básnické prostriedky symbolizmu: zložitú skutočnosť nezjednodušuje - vyjadruje ju zložito, neopisuje ani vonkajší ani vnútorný svet básnika priamo - robí to pomocou obrazov - symbolov (utvárané sú pomocou metafor, metonýmií - prenesené významy, perzonifikácie). Autori čerpajú námet z Antickej mytológie, náboženskej terminológie (letargie), prírodných vied a z filozofie.

Postupne však začal symbolizmuz strácať svoje postavenie a moderné smery menia svoju podobu - vzniká avantgarda - nový filozofický, spoločenský a literárny program. Mladá generácia sa nechcela znieriť s nepriaznivými politickými i sociálnymi pomermi, a preto sa mnohí z nej postavili proti vládnym kruhom. Namiesto reflexie (úvahy) hlásali potrebu aktivity a mnohí sa prikláňali k Marxistickej filizofii. Po umeleckej stránke experimentovali - boli výbojnejší ako symbolisti

Paul Verlaine

Prekliaty básnici - o moderných spisovateľoch Francúzska

Pojem prekliaty básnici sa zaužíval aj v praxi - boli to spisovatelia z konca 19. storočia, ktorí sa neradi zmierovali s bezútešnou dobou a meštiackou spoločnosťou. Chceli obhajovať slobodu umeleckej tvorby a búrili sa všetkému, čo ju obmedzovalo. Cítili, že nemôžu uskutočniť svoje ideály o slobodnom človeku, a preto sa uzavreli oproti vonkajšiemu svetu a prijali na seba osud prekliatych básnikov.

Predstavitelia: Charles Baudelaire, Jean Arthur Rimbaud, Guillamme Apollinaire, Velemír Chlebnikov, Alexander Blok

Slovenská literárna moderna

V čase, keď vyvrcholila tvorba Hviezdoslava a Vajanského, prichádzalo do našej literatúry nové pokolenie - jeho vystúpenie nebolo až také smelé ako v európskych literatúrach. Na Slovensku sa zachovávala vačšia úcta k tradíciám. Boli orientované najmä sociálne a národne. Predstavitelia slovenskej literatúry chceli slúžiť myšlienke národného a sociálneho hnutia. Slovenská literárna moderna trvala v rokoch 1900 - 1918 - Kraskova básnická škola. Na formovaní SLM sa zúčastnili: Ivan Krasko, J. Jesenský, Vladimír Roy, kritici: František Votruba, Pavol Bujnák, Š. Krčméry. Svoje práce uverejňovali v časopisoch: Dennica, Prúdy, Slovenské pohľady v roku 1909 vyšiel Zborník slovenskej mládeže.

Umelecké smery ktoré ovplyvnili tvorbu Ivana Kraska

Futurizmus

-zásady formuloval Marinetti - požadoval, aby nové umenie držalo krok s technickým rozvojom. Umelec má obhajovať krásu v technických objavoch a v priemyselnej technológii. V poézii dostali prednosť podstatné a prídavné mená a slovesá sa vynechávali.

Kubizmus

-snažil sa odkryť krásu a zaujímavosť bežných vecí na základe geometrického stvárňovania.

Impresionizmus

-vznikol a vyvíjal sa súbežne so symbolizmom, za dôležité považoval okamžitý dojem, dôraz sa kládol na zmyslové vnímanie.

Expresionizmus

-z myšlienkovej stránky sa zakladal na subjektívnom idealizme. Do popredia staval vnútorné zážitky umeleckého tvorcu alebo zobrazovaných postáv.

Kubofuturizmus

-kombinácia statických a pohybových prvkov obrazu.
 
Podobné referáty
Svetová literárna moderna GYM 2.9434 1979 slov
Svetová literárna moderna GYM 2.9752 1012 slov
Svetová literárna moderna SOŠ 2.9715 2066 slov
Svetová literárna moderna SOŠ 2.9929 568 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.