referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Stredoveká literatúra
Dátum pridania: 12.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: darshana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 426
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 
(5. – 15. storočie)

- Heslo: Ora et labora = modli sa a pracuj
- orientálne a európske lit. sa vyvíjajú odlišne

ORIENTÁLNE:

- najviac sa rozvíja indická, čínska (ostatné národy preberajú znakové písmo – filozofia + budhizmus) – z čínskej sa rozvíja najmä lyrika
- japonská, perzská, arabská – Korán (svätá kniha moslimov), Rozprávky tisíc a jednej noci

EURÓPSKE:

- po páde Rímskej ríše (476 nl) prestáva vývin antickej lit.
- nová lit. a kultúra sa začína rozvíjať až so vznikom kresťanstva
- v kresťanstve má základ nielen viera a morálka, ale aj myslenia a názory – jedným z názorov je aj teória o nemenlivosti poriadku sveta – reprezentovala názor, že existujú nejaké trvalé pravdy a životné princípy; nemenné je aj usporiadanie, organizácia a roztriedenie spoločnosti (duchovní, páni, poddaní); nikdy sa nehľadal motív konania postáv, nenachádza sa psychologické motivovanie deja
- vznikla veľká dôvera v autority (v lit. – Biblia, neskôr aj diela antických autorov) – napodobňovali tieto diela v obsahu i forme, to sa však nechápalo ako nesamostatnosť, ale ako imitácia = napodobňovanie – imitácia sa preniesla aj do ďalších období
- využíva sa alegória, mystika, symbolika, symbolika čísel, zvierat, idealizované typizovanie – nezdôrazňujú sa konkrétne vlastnosti, ale všeobecné - ideálny typ: náb. lit. – svätec – kresťan, akého si stredovek predstavoval – sila viery, askéza = striedmosť, múdrosť; svetská lit. – rytier
- štýl – pompézny, bohatý na figúry, kvetnatý, ornamentálny, hromadenie trópov – basn. obrazov = kumulácia, rozširovanie = amplifikácia; je daný podľa spoločenských vrstiev
- diela boli určené na recitovanie, prednášanie
- rozvíja sa ľudová slovesnosť (poézia a próza) – vyjadruje vzťah človeka k prírode, lásku medzi ľuďmi, vzťahy v rodine, zmysel pre humor
- synkretizmus – miešanie lit. druhov, žánrov – napr. veršovaná gramatika

Rozdelenie stredovekej lit.:

1) náboženská feudálna lit.
2) svetská feudálna lit.
3) mestská svetská lit.

1) NÁBOŽENSKÁ FEUDÁLNA LITERATÚRA:

- výchovná a vzdelávacia funkcia
- zdôrazňuje kresťanské cnosti – hlavná postava: svätec
- žánre: piesne – FRANTIŠEK Z ASSISSI – potulný kňaz, zakladateľ františkánov, hlásateľ chudoby
- Spievanka – súvislejšie dielo talianskej lit.
- kázne, legendy, hagiografie, exemplá – krátke rozprávania o kladných a záporných vlastnostiach človeka, mystériá – dráma

2) SVETSKÁ FEUDÁLNA LITERATÚRA:

- hlavný hrdina: rytier, šľachtic, bojovník, ktorí bojujú za vyššie spoločenské ciele
- žánre: hrdinská veršovaná epika – Francúzsko, Nemecko

FRANCÚZSKA LITERATÚRA: Pieseň o Rolandovi – 11. storočie – dej sa odohráva v 8. storočí v období vlády Karola Veľkého – jeho vojsko bojuje proti pohanským Saracénom v Španielsku; na jeho strane bojuje Roland, ktorý v boji zomrie, lebo sa zdráha zatrúbiť na pomoc pre posily, ktoré prídu neskoro. Kresťanstvo vyhráva nad pohanstvom. Zomiera veľa rytierov.

NEMECKÁ LITERATÚRA: Piesen o Nibelungoch – 12. storočie – Siegfried sa ožení s Kriemhildou – získava poklad Nibelung, no zabijú ho. K. si vezme vodcu Hunov – Atilu, aby pomstila jeho smrť. A. porazí nepriateľov, K. umiera, poklad ostáva na dne rieky Rýn.

RUSKÁ LITERATÚRA: zo slovanskej lit. zaznamenáva najväčší rozvoj
- hrdinské eposy sa tu nazývajú byliny (byľ = udalosť) – najznámejšia: Slovo o pluku Igorovom – knieža Igor bojuje proti kočovným kmeňom, padne do zajatia. Jeho žena Jaroslavna ho oplakáva a prosí prírodné živly o pomoc – podarí sa mu ujsť, po príchode domov pripravuje ďalšiu výpravu proti kočovným kmeňom
- v 13. storočí sa hlavný hrdina trochu mení – z rytierov sa stávajú ochrancovia dám: Epos o Tristanovi a Izolde
- začína sa rozvíjať dvorná lyrika, rozširovali ju potulní speváci – Franc. – trubadúri, Nem. – minnesängri
- na konci 13. storočia zaniká dvorná lyrika a nahrádza ju mestská svetská lit.

3) MESTSKÁ SVETSKÁ LITERATÚRA:

- zamerala sa na kritiku spoločnosti
- má zábavný charakter – kritizovala záporné vlastnosti pánov
- koncom 13. storočia začína európska stredoveká lit. upadať

ČESKÁ LITERATÚRA:
- po rozpade Veľkej Moravy, jazyk – staroslovienčina
- pamiatky, ktoré sa zachovali: KOSMAS - Kronika česká (Chronica boemorum); DALIMIL - Dalimilova kronika - obe sa zaoberajú dejinami českého národa
- 15. storočie – husitské hnutie, najvýznamnejší je MAJSTER JAN HUS – autor českého moderného jazyka – pieseň Ktož jsu Boží bojovníci – spája sa s husitami
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9578 558 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9589 1004 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9510 765 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9552 1665 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9604 851 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9734 2713 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9845 849 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9736 1462 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9782 578 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9694 922 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.