referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Štvrtok, 28. mája 2020
Periodizácia slovenskej literatúry
Dátum pridania: 30.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vavro_007
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 757
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 

1635) mala tlačiareň a vydávala knihy i v slovenčine. Barok sa člení sa na náboženský (katolícky, protestantský) a na svetský. Barokové myslenie sa vyznačuje protikladmi (túžba po živote - strach zo smrti), barok je ozdobný, nadnesený. Slovenskými predstaviteľmi tohto obdobia sú Hugolín Gavlovič ktorý napísal Vlašská škola mravú Stodola. Cieľom tohto diela bolo dať čitateľovi bohatstvo mravných ponaučení, praktických rád o najrozmanitejších veciach a životných otázkach. Ďalším predstaviteľom
je Ján Simonides ktorý písal Cestopisnú a memoárovú poézia (Cesta na Galeje)
Po Barokovom období nastupuje obdobie Osvietenstva a Klasicizmu.
Po potlačení dlhotrvajúcich nepokojov a vojen dochádza k prehĺbeniu
krízy feudalizmu. Začína sa rozvíjať buržoázia, priemysel, obchod.
Dochádza k rozklad cechového zriadenia a vznikajú manufaktúry. Myšlienkový prúd,
opierajúci sa o ľudský rozum, ako zdroj poznania, sa nazýva racionalizmus. "Kultúra rozumu" tu dosiahla svoj vrchol, rozvíjali sa prírodné vedy. Medzi literárne žánre tohto obdobia patrí epos, óda, tragédia a komédia. Osvietenstvo nadviazalo na humanizmus najmä ostrým protifeudálnym zmýšľaním. Osvietenci vystupovali za práva človeka a slobodný život.
Na Slovensku v dobe osvietenstva vystupoval cisár Jozef II. Svojimi zásahmi do hospodárstva (tolerančný patent, odstránenie nevoľníctva), politiky a kultúry sledoval upevnenie svojej moci. Šíreniu osvietenských ideí napomáhal napr. aj spolok Slovenské učené tovarišstvo (Trnava). V tomto období žil a pôsobil aj A. Bernolák, jazykovedec, katolícky kňaz, kodifikátor slovenského jazyka; dokázal, že slovenčina je na takej istej úrovni ako ostatné jazyky. Za spisovný jazyk zvolil západoslovenské nárečie. Medzi jeho diela patrí Jazykovedná rozprava o Slovenských písmenách a Gramatika Slavica čo je 6 zväzkový slovník Slovensko-Česko-Latinsko-Nemecko-Uherskí. Ďalším predstaviteľom tohto obdobia je Jozef Ignác Bajza. Bol katolíckym kňazom a napísal 1. Slovenský román René mládenca príhody a skúsenosti. Snažil sa vytvoriť spisovný jazyk ale, neuspel, lebo nenapísal gramatiku. 1. časť je romantická, dobrodružná, ale v 2. časti vyjadruje svoj kritický pohľad na Slovensko (zemianstvo, cirkev, alkoholizmus). Juraj Fándly pôsobil ako kňaz a písal bernolákovčinou.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Periodizácia slovenskej literatúry SOŠ 2.9834 97 slov
Periodizácia slovenskej literatúry SOŠ 2.9741 68 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.