referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Romantizmus v slovenskej literatúre
Dátum pridania: 27.10.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mato1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 530
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 30s
Pomalé čítanie: 14m 15s
 
Slovenská romantická literatúra, vyjadrenie jej podstaty a špecifík na základe interpretácie vybraných diel.

Romantizmus spracúva všetky témy a odmieta vysoké umenie šľachty. Do literatúry uvádza jednoduchých, zaznávaných ľudí – teda prostého človeka. Reč je ľudová, hovorová a často vychádza z ľudovej slovesnosti. Vyjadruje kontrasty. Rezonujú myšlienky boja za slobodu. Odklon od rozumu, zmyslové chápanie sveta. Rozvíja sa v 16. storočí. Hrdina (často autoštylizácia autora) trpí pesimizmom, splínom, nevie sa zaradiť do spoločnosti. Výsledok individuálnej revolty je často tragický. Slovensko:
Ide o tretiu fázu národného obrodenia. Formovanie nového hnutia mládeže. Zameralo sa na ľudové vrstvy a meštiactvo. Hnutie malo národno-oslobodzovací charakter. V roku 1829 vzniká na Bratislavskom lýceu Spoločnosť česko-slovanská. Najväčší rozvoj zaznamenala po príchode Ľ. Štúra na lýceum. (Ciele spoločnosti: vzdelávanie v rodnom jazyku, šíriť osvetu, študovať dejiny, čítanie, výklad našich aj slovanských autorov. 1836 – vychádzka na Devín, kde účastníci prijali ku krstným menám aj symbolické slovanské mená. 1837 – vláda zakázala tieto stretnutia. Predstavitelia presunuli činnosť na katedru reči a literatúry česko-slovanskej. Vedúcim katedry bol profesor Pálkovič, zástupcom bol Štúr. 1843 bol Štúr z katedry pre svoje pokrokové myšlienky odvolaný. Jeho študenti odišli vtedy na protest do Levoče. (Janko Kráľ napísal báseň Duma bratislavská a Janko Matuška Nad Tatrou sa blýska) 1843 – Štúr, Hurban a Hodža na fare v Hlbokom u Hollého. Uzákonenie spisovnej slovenčiny. Slovenčina bola založená na stredoslovenskom nárečí, fonetický základ. 1. gramatiku vypracoval Hodža – Náuka reči slovanskej. Až Hatala ju prepracoval. 1. Kniha vydaná v štúrovej slovenčine bol almanach Nitra II. Literatúra:
Štúrovci videli záruku literárneho rozvoja v zdravom jadre slovenského ľudu – orientovali sa na jednoduchý ľud. Neorientovali sa len na zobrazovanie minulosti, ale zobrazovali ľud aj v súčasných podmienkach. Zobrazujú aj minulosť – aktualizujú ju, na uvedomenie nedostatkov prítomnosti.
Prostriedky:
Opierali sa o ľudovú slovesnosť. Hlavným literárnym okruhom sa stáva lyrika. Vznikajú nové žánre (dráma) je to ponáška na ľudovú pieseň. Najčastejší útvar bola balada. Prvky protifeudálneho odboja, prostriedky, básnické obrazy. Typická je sylabická prozódia.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Romantizmus v slovenskej literatúre SOŠ 2.9505 2859 slov
Romantizmus v slovenskej literatúre SOŠ 2.9524 689 slov
Romantizmus v slovenskej literatúre SOŠ 2.9913 425 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.