referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Ľudová slovesnosť
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: IronGirl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 799
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Ľudová slovesnosť má nezastupiteľné miesto v kultúrnom vývine každého národa. Vznikala od najstarších čias, šírila sa ústnym podaním a jej autori sú neznámi. Začiatky folklóru siahajú do pravekej spoločnosti. Súviseli s magickými obradmi (zaklínania a zariekania v pohanských časoch), ktorými chceli ľudia pôsobiť na prírodu. Tak vznikol kalendárny obradový folklór (vynášanie Moreny). Pod vplyvom kresťanstva tento druh folklóru postupne zanikal. Do ľud. slovesnosti patria lyrické, epické i dramatické, prozaické aj veršované útvary. Často sa používajú termíny : ľudová poézia, próza a dráma.

Do poézie patria :
 obradové piesne (kalendárne, rodinné)
 historické piesne
 regrútske a vojenské piesne
 zbojnícke piesne
 balady
 lyrické piesne (ľúbostné, rodinné, uspávanky, pastierske, trávnice)
Ľudová próza :
 príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky
 rozprávky (fantastické, legendové, zvieracie, historické, realistické, humoristické a satirické)
 povesti
Ľudová dráma :
 obradové hry
 koledové hry
 svetské kry s dobrodružnými námetmi
 bábkové hry

Medzi najstaršie žánre patria balady, ktoré zobrazovali spoločenské a rodinné vzťahy (napr. Mati diovča zháňa).
Súčasne sa rozvíjali kratšie prozaické žánre (príslovia, porekadlá, pranostiky). K najrozsiahlejším patrili báje, bájky, zvieracie rozprávky a miestne povesti.
V 15. stor. vznikali historické piesne a povesti, ktoré sú späté s postavou Mateja Korvína.
Na konci 16. a začiatkom 17. stor. vznikajú lyrické vojenské a regrútske piesne, trávnice, ľúbostné, pastierske a žartovné piesne, uspávanky. Rozvíjajú sa aj epické žánre (balady, povesti), ktoré reagovali na turecký útlak. Popri zvieracích rozprávkach vznikajú fantastické a žartovné legendické rozprávky.
Začiatkom 18. stor. začali vznikať sociálne zbojnícke piesne (o Jurajovi Jánošíkovi), ľúbostné a žartovné piesne.
Z prozaických žánrov sa pestovali realistické, dobrodružné a novelistické rozprávky z každodenného života, v ktorých boli hrdinami jednoduchí ľudia. Hoci už z týchto rozprávok boli mnohé humoristické a satirické, tieto žánre sa naplno rozvinuli až v nasledujúcom období (napr. kocúrkovské rozprávky).
V ľudovej dráme sa rozvíjajú betlehemské hry a detský folklór (vyčítanky, rečňovanky).
Umelecké majstrovstvo ľudovej poézie bolo vysoké. Myšlienky, nálady a city sa zobrazovali typickými figúrami a trópami.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ľudová slovesnosť SOŠ 2.9638 782 slov
Ľudová slovesnosť GYM 2.9739 1608 slov
Ľudová slovesnosť 2.9851 512 slov
Ľudová slovesnosť GYM 2.9641 983 slov
Ľudová slovesnosť SOŠ 2.9596 882 slov
Ľudová slovesnosť SOŠ 2.9934 1860 slov
Ľudová slovesnosť SOŠ 2.9921 1238 slov
Ľudová slovesnosť GYM 2.9830 767 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.