referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Utorok, 4. októbra 2022
Ľudová slovesnosť
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: IronGirl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 799
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

Strofa bola dvoj- a štvorslabičná a verš šesť-, osem- a dvanásťslabičný. Ľudová slovesnosť využívala rýmovú asonanciu (zvukovú zhodu samohlások na konci veršov alebo rytmických celkov bez ohľadu na spoluhlásky). Je pre ňu typická variácia (zámena alebo zmena slov a obratov), amplifikácia (rozširovanie motívov), aktualizácia a modernizácia.
Umelá literatúra bola ovplyvnená ľud. slovesnosťou už v humanizme a renesancii. Vidieť to v historických spevoch Martina Bošňáka (Píseň o sigetském zámku), v ktorých využíva osemslabičný verš. Balady svojim melodickým veršom mali vplyv na ľudovú poéziu (rytierska romanca Píseň o dvúch uherských pánoch a tureckého císare dcere).
V období baroka využíval ľud. slovesnosť Hugolín Gavlovič. Vo veršovanej skladbe Valaská škola mravúv stodola sú nielen zveršované anekdoty, ale aj príslovia a porekadlá. Autor sa opiera o štylistické prostriedky ľudového hovorového jazyka.
Zbieraniu ľud. piesní sa venovali v období osvietenstva Ján Kollár a Ján Hollý, ktorí spolu vydali Písne světské lidu slovenského v Uhřích a J. Kollár sám vydal Národnie spievanky čili písně světské Slowákův v Uhřích.
Najväčší vplyv mala ľudová slovesnosť na literatúru romantizmu. Svojím odbojným obsahom, citom, piesňovým rytmom (sylabizmus) a bohatou obraznosťou ovplyvnila najmä poéziu. Štúrovci nielen zbierali ľud. slovesnosť (piesne, povesti a rozprávky), ale písali aj ponášky na ľud. piesne (S. Chalupka –Koníku môj vraný, Sen, Zrada, Junák, J. Botto – Báj na Dunaji, Povesť bez konca) a balady.
Z romantikov bol prvý J. Kráľ, ktorý písal balady, v ktorých vychádzal z ľud. slovesnosti. Vidieť to v baladách Skamenelý, Bezbožné dievky, Kríž a čiapka. Autor si vyberal z ľud. povestí len tie motívy, ktoré sú nositeľmi baladického deja (pochmúrne prostredie, záhada, tajomnosť). Svedčí o tom i balada Zakliata panna vo Váhu a divný Janko.
Dynamickosťou a baladickosťou sa vyznačujú balady Jána Bottu (Ctibor, Žltá ľalia, Margita a Besná), v ktorých využil obraznosť, melódiu i verš ľud. piesne.
V próze čerpal z ľud. slovesnosti J. Kalinčiak (miestne povesti Mních, Orava), ale nenapodobňoval ju. V povestiach nedodržiaval dobovú schému, prevzatú z ľudových rozprávok, podľa ktorej musí dobro zvíťaziť nad zlom. V jeho povestiach hynú postavy dobré i zlé (napr. Púť lásky, Milkov hrob, Bratova ruka). Príslovia, porekadlá aj hovorovú reč využil v humoristicky ladenej próze Reštavrácia. Mnohé básne J. Kalinčiaka zo začiatku tvorby, napr.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ľudová slovesnosť SOŠ 2.9638 782 slov
Ľudová slovesnosť GYM 2.9739 1608 slov
Ľudová slovesnosť 2.9851 512 slov
Ľudová slovesnosť GYM 2.9641 983 slov
Ľudová slovesnosť SOŠ 2.9596 882 slov
Ľudová slovesnosť SOŠ 2.9934 1860 slov
Ľudová slovesnosť SOŠ 2.9921 1238 slov
Ľudová slovesnosť GYM 2.9830 767 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.