referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valér
Štvrtok, 18. apríla 2024
Matica slovenská
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stiby
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 486
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Kultúrna ustanovizeň, pôvodne celonárodný kultúrny celok. Nadväzovala na demokratické tradície slovenského národného hnutiam a činnosť spolku Tatrín. Vznikla 4. 8. 1863 v Martine, kde má doteraz sídlo. Prvý predseda bol biskup Štefan Moyzes. Podpredseda evanjelický superintendent Karol Kuzmány. Financie získavala z vlastnej vydavateľskej činnosti, darov inteligencie a menej majetných Slovákov. Matica slovenská bola prvá slovenská inštitúcia, na ktorej sa systematickejšie pestovali vlastivedné vedy, zakladalo sa múzejníctvo a archívnictvo, podnecovala sa literárna tvorba. Usilovala sa zlepšiť postavenie a hospodársku prosperitu robotných vrstiev. Spolupracovala so spolkami iných národov. Maďarským politickým kruhom prekážalo to, že počas jej pôsobenia vzrástli slovenské kultúrne aktivity a národné uvedomenie slovenskej verejnosti. A preto ju stále napádali až sa im ju roku 1875 podarilo zakázať. Za Uhorska sa jej činnosť neobnovila. Jej majetok pripadol spolkom, ktoré presadzovali maďarizačné úsilia. Činnosť obnovila až po vzniku Československa 5. augusta 1919. Jej funkcionármi boli predstavitelia slovenského národného života: J. Cincík, M. Dula, M. Bláho, J. C. Hronský, F. Hrušovský, P. O. Hviezdoslav, Š. Krčméry, J. Országh, J. Škultéty a iní. Hlásila sa k demokratickému odkazu prvej Matice slovenskej. Jej členská základňa bola veľká, po dedinách a mestách pracovali početné miestne odbory, ktoré zohrali pozitívnu úlohu pri kultivácii života. Vrstvy Slovákov mohli slobodne diskutovať o dejinách, kultúre, jazyku. Matica slovenská organizovala i vedecký život na Slovensku. Združovala vedeckých pracovníkov, pracovníkov prírodných a technických vied. Popri Univerzite Komenského bola jedinou vedeckou ustanovizňou na Slovensku. Pritom viedli tvrdý zápas s hlásateľmi česko – slovanskej národnej jednoty i so snahami približovať slovenčinu češtine. Výskumnou prácou podopierali koncepciu národnej svojbytnosti Slovákov. Matica slovenská zachovávala humánne tradície aj počas vojny. Väčšina funkcionárov považovala vytvorenie vlastnej štátnosti za prirodzený jav, mala výhrady voči jemu režimu a odmietala fašizmus. Po vojne mala 100 000 členov. Obnovila styky so Slovákmi v zahraničí, na juhu obnovovala knižnice. Vydávala vedecké zborníky a 16 osvetových časopisov. Rok 1948 zasiahol ostro proti odborom Matice slovenskej. Stalinský režim zakázal spolkovú činnosť a jej nadšencov prenasledoval. Kolektívy sa premiestnili do novoutvorenej Slovenskej akadémie vied.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Matica Slovenská SOŠ 2.9907 803 slov
Matica slovenská SOŠ 2.9721 643 slov
Matica slovenská SOŠ 2.9535 379 slov
Matica slovenská SOŠ 2.9636 348 slov
Matica slovenská SOŠ 2.9471 331 slov
Matica slovenská SOŠ 2.9393 533 slov
Matica Slovenská SOŠ 2.9850 1127 slov
Matica Slovenská GYM 2.9801 380 slov
Matica Slovenská GYM 2.9718 1098 slov
Matica slovenská 2.9580 1125 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.