referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Magdaléna
Pondelok, 22. júla 2024
Holocaust
Dátum pridania: 07.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: merlouska
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 2 903
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 
Termín „holocaust“ znamená úplné zničení, zvláště ohněm, naprostou zkázu nebo zápalnou oběť. Je tedy vidět, že přesně vystihuje Hitlerem zamýšlené „konečné řešení“, ale toto slovo se začalo používat až v 70. letech, kdy je použili tvůrci amerického dokumentu, který se vyvražďováním Židů a Romů zabýval. A protože se objevilo v americké angličtině, velmi rychle se rozšířilo do celého světa. V hebrejštině používají pro vyhlazování termín „šoa“ (=katastrofa, zlo, zkáza), Romové mají výraz „porajmos“. Dalším poměrně často užívaným slovem je „pogrom“. To pochází z ruštiny, doslova znamená výtržnost či destrukci a postupně se začalo užívat jako výraz pro násilí proti Židům, probíhající převážně v oblasti východní Evropy.

Pod pojmem holocaust je známo především masové vyvražďování Židů a Romů během 2. světové války. Ale diskriminace Židů sahá již do středověku. Ve 13. století se Židé začali usazovat převážně ve střední a východní Evropě, protože ze západní Evropy byli vyháněni, zatímco například v Polsku je vítali jako pomoc pro rozvoj hospodářství. Bohužel epidemie náboženské nesnášenlivosti, nenávisti a násilí se někdy kolem 17. století dostala i na východ a její následky byly pro židovské obyvatelstvo katastrofální. Po pohlcení Polska Ruskem na konci 18. století zde probíhala perzekuce Židů a antisemitismus se stal v ruském impériu „státním náboženstvím“. Kolem roku 1870 vypukly pogromy, které byly organizovány přímo carskou vládou. Kvůli pogromům mezi lety 1870 až 1918 uprchlo z Ruska něco přes milion Židů, většinou do USA nebo do západní Evropy. Pravděpodobně by jich uteklo více, ale ne všichni měli prostředky.
V Německu byli Židé v neoblibě od 11. století kvůli náboženskému fanatismu, lichvě a také je vinili z šíření morové epidemie. I zakladatel protestantismu Martin Luther požadoval, aby se Německo zbavilo Židů. Od počátku 19. století se jejich život začal zlepšovat a podle zákona z roku 1870 se dokonce stali plnoprávnými občany. Problém byl ovšem v tom, že Němci je stejně nepřijali a Židé byli stejně diskriminováni.

Ve 30. letech 20. století bylo Německo silně poznamenáno antisemitismem a pseudovědeckými rasovými teoriemi. Když se Hitler stal v roce 1933 vůdcem, ihned začal prosazovat svou diskriminační politiku vůči lidem, které považoval za problémové. V knize Mein Kampf představil své pojetí rasy: rozdělil lidstvo na tři části:
1. rasa, která tvoří kulturu (árijská) - je závislá na práci a službách ras nižších, které mají být árijci podmaněny
2. rasa, která nese kulturu – vypůjčuje si, adaptuje se, ale neumí tvořit
3. rasa, která ničí kulturu – rasově méněcenní lidé – sem patřili Židé, Romové a Slované

Hitler prohlásil za svůj cíl vytvořit pro Němce životní prostor („Lebensraum“) ve střední Evropě. Sousední země měly být hospodářsky vykořisťovány a politicky podřízeny Německu. Z obyvatel okupovaných zemí si přál mít otroky, kteří by neměli vlastní společenský, kulturní a politický život. Plánovalo se, že vyhlazovací komanda a hlad by zbavily tyto oblasti „nebezpečné a rasově nižší populace“ a SS by zalidnila Reich „rasově čistým lidem“.
V září roku 1935 se uskutečnil sjezd nacistů v Norimberku, kde Hitler označil Německo za nositele „všelidských, duchovních, kulturních a hospodářských tradic Evropy“, vyhlásil boj bolševismu a demokracii („Demokracie je vláda bláznivých mozků“) a hlavně byly přijaty tzv. norimberské zákony, které byly počátkem toho, co pak skončilo holocaustem. Podle německé vlády měly „ochránit německou krev a čest“. Židé byli vyloučeni z politického, hospodářského a veřejného života, nesměli vykonávat řadu povolání a navštěvovat německé školy. Byly zakázány sňatky a sexuální styky mezi Němci a Židy. Všichni Židé starší 6 let museli od září 1941 povinně nosit židovské označení – černou židovskou hvězdu velikosti dlaně na žlutém podkladu, uprostřed se slovem „Jude“. Židům bylo dokonce zakázáno vyvěšovat státní vlajku a svastiku. Norimberské zákony odňaly Židům občanství a proměnily je v jakési „subjekty“, které měly menší hodnotu než občan, Hitler chtěl vypěstovat pocit, že Židé jsou tzv. Untermenschen (podlidé).
V letech 1933-39 opustilo Německo celkem asi 320 000 Židů.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Holocaust SOŠ 2.9829 626 slov
Holocaust SOŠ 2.9326 697 slov
Holocaust GYM 2.9758 626 slov
Holocaust 2.9985 626 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.