referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Utorok, 29. novembra 2022
Slovenské národné obrodenie
Dátum pridania: 01.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: katydca
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 591
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
- obrodenie = povznesenie národa
- myšlienkovým základom obrodenia bola veľká francúzska revolúcia a osvietenstvo /bojovalo proti poverám, predsudkom/, presadzovali slobodu myslenia a vyjadrovali svoj odpor voči  feudalizmu
- Ján Baltazár Magin – Apológia
-polemický spis , v ktorom odpovedal trnavskému profesorovi Michalovi Bencsikovi, ktorý ponížil slovenský národ. J.B. Magin obhajoval v tomto diele Slovákov /Trenčanov/ ako svojbytný národ so svojou kultúrou a históriou

OSVIETENECKÉ OBDOBIE –1780-1820
- obrodenci v tomto období vyzdvihovali hlavne úlohu materinského jazyka, preto jeho pestovaniu venovali veľkú pozornosť
-2 prúdy :
Katolíci - Bernolákovci /na čele bol Anton Bernolák/
- považovali Slovákov za svojbytný a rovnoprávny národ
- stretávali sa na generálnom seminári v Bratislave
- zaviedli skupinu Spoločnosť pre pestovanie slovenskej reči
- 1787-bernolákovčina- jazyk, ktorý vznikol na základe západoslovenského nárečia
-fonetický pravopis- ,,Píš ako počuješ!“
-1792-vzniklo Slovenské učené tovarišstvo – spolok , ktorý združoval prívržencov
na celom Slovensku, vydávali diela v bernolákovčine a šírili vzdelanosť. Na
čele stál Juraj Fándly /Pilný domajší, poľný hospodár , Včelár, Zelinkár/

Evanjelici - neprijali jazyk ani národnú koncepciu bernolákovcov
- združovali sa hlavne na Evanjelickom lýceu v Bratislave a tiež v Modre,
Kežmarku, ....
- češtinu považovali za cirkevný jazyk evanjelikov , ale aj za spisovný jazyk Slovákov a hlásali jednotu Čechov a Slovákov
- 1803- založili Katedru reči a literatúry čekoslovenskej -
- 1808- založená Učená spoločnosť malohontská- bola jedným z centier vedeckej činnosti v čase, keď na Slovensku nebola nijaká univerzita. Jej členovia sa zaoberali filozofiou, pedagogikou, národopisom, históriou, literárnou históriou atď. Vo svojich filozofických prácach rozvíjali racionalizmus, gnozeologický kriticizmus a osvietenský humanizmus.
- predstavitelia: Juraj Palkovič- profesor na Katedre reči a lit. čekosloven.Ribay

PREBUDENECKÉ OBDOBIE –1820-1830
- aj keď oba prúdy zotrvávali na svojich predchádzajúcich rozdielnych a národných a jazykových koncepciách ,ale vzájomne sa k sebe názorovo i ľudsky približovali a spolupracovali a Centrum národného hnutia sa presunulo do Budína a Pešti

Katolíci- Ján Hollý /Svätopluk, Cyrilometodiáda, Sláv, Selanky/
- Martin Hamuljak
- písali v bernolákovčine / vysoký štýl/

Evanjelici - rozšírila sa u nich myšlienka slovanského vlastenectva
- Ján Kollár- idea všeslovanskej vzájomnosti- existujú len 4 kmene
/ československý , ruský, lužickosrbský, poľský / a podľa toho aj jazyky. Hovorí že Slováci nie sú samostatní národ, ale iba súčasťou československého národa . Nabádal ku kultúrnej a spoločenskej spätosti s českým národom. Napísal Slávy dcéra.
-Pavol Jozef Šafárik

-1826- vzniká Slovenský čitateľský spolok v Pešti
- bola to 1. organizácia, ktorá spojila evanjelikov a katolíkov
1834- Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej –založil ho Martin Hamuljak a 1.predsedom bol Ján Kollár
-ďalší predstavitelia tohto obdobia: A.Rudnay , Ján Chalupka /Chalúpkovo/ , Karol Kuzmány, Gašpar Fejérpataky-Belopotocký

ŠTÚROVCI-1820-1848
-zdržiavali sa okolo Evanjelického lýcea v Bratislave a okolo Katedry reči a literatúry
českoslovanskej
- politický program Štúrovcov-boj proti feudalizmu, presadzovanie demokrat. princípov,
kritika riadenia v Uhorsku, požadovali vytvorenie vlastného snemu
-1827- pomohli založiť knižnicu
-1829- založená Slovenská spoločnosť- jej cieľom bolo vzdelávať sa v slovenskom jazyku
a študovať históriu národa
-1836- výlet na Devín- sľúbili vernosť slovenskému národu prijali slovanské mená
Štúr- Velislav Hurban, Hodža – Miloslav
-1837- vzniká tajný a radikálny spolok Vzájomnosť, ktorý bojoval proti feudalizmu (žiadali demokratickejšie zriadenie)
-1842- Slovenský prestolný prosbopis- obsahoval sťažnosti proti národnému útlaku a požadoval zastavenie maďarizácie. Výsledkom bolo odvolanie Ľ.Štúra z funkcie námestníka a na protest odišlo 22 študentov študovať na lýceum do Levoče. Spievali si do Janka Matúšku Nad Tatrou sa blýska
-1843- prijatá spisovná slovenčina na základe stredoslovenského nárečia
-Nárečja slovenskuo alebo potreba písanja v tomto nárečí- vysvetli prečo bolo potreba uzákoniť jednotný spisovný jazyk
-Gramatica Slavica- toto dielo obsahovalo základné gramatické princípy novej reči
-uzákonili ju v Hlbokom, kde sa Štúrovci boli poradiť spolu s katolíkom Jánom Hollým, aby slovenčina bola jednotným jazykom pre katolíkov aj evanjelikov

VYVRCHOLENIE SNO
-1844- vzniká spolok TATRÍN v Liptovskom Mikuláši a zakladá ho Štúr, Hurban ,Hodža
- je to organizácia, ktorá zjednocovala činnosť ostatných spolkov, vydávali knižky,
učebnica, zakladali nedeľné školy, ....
1845- začali sa vydávať Slovenské národné noviny s literárnou prílohou Orol tatranský,
kde Štúrovci uverejňovali svoje diela
 
Podobné referáty
Slovenské národné obrodenie SOŠ 2.9773 411 slov
Slovenské národné obrodenie SOŠ 2.9757 1513 slov
Slovenské národné obrodenie SOŠ 2.9341 4373 slov
Slovenské národné obrodenie GYM 2.9357 2137 slov
Slovenské národné obrodenie GYM 2.9527 927 slov
Slovenské národné obrodenie GYM 2.9883 199 slov
Slovenské národné obrodenie GYM 3.0080 553 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.