referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Juraj
Streda, 24. apríla 2024
Sociálna politika
Dátum pridania: 04.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 328
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 

je cieľavedomé smerovanie k zlepšeniu podmienok obyvateľstva
v rámci daných hospodárskych možností krajiny.

Zahŕňa politiku sociálneho zabezpečenia vrátane osobných sociálnych služieb, rodinnej politiky, bytovej politiky, najmä jej sociálnych aspektov, zdravotnej politiky, politiky zamestnanosti a vzdelávacej politiky.

Členenie sociálnej politiky
aktívna (perspektívna – prijímanie, súbor takých opatrení, ktoré predchádzajú vzniku sociálnych problémov)
pasívna (retrospektívna – zameriava sa na riešenie vzniknutých problémov)

Objekty sociálnej politiky
•jednotlivec
•skupiny ľudí
•celé obyvateľstvo

Môžu sa členiť podľa:

•veku
•pohlavia
•vzdelania
•príjmov

Subjekty sociálnej politiky
•štát a jeho orgány
•zamestnávatelia, zamestnávateľské orgány, zamestnanecké orgány, odbory
•obce
•charitatívne organizácie, občianske iniciatívy, cirkev
•rodina, domácnosť, občania

Modely sociálnej politiky

1. Redistributívny - prevláda prerozdeľovanie, úloha štátu je rozhodujúca
(Švédsko, Dánsko) Slovensko?

2. Výkonný – vychádza zo zásady, že primárne majú byť uspokojované otázky v oblasti soc. sféry na základe pracovných výkonov, činnosti (Nemecko, Francúzsko, Rakúsko)

3. Reziduálny – orientácia výhradne na trh, rodinu a jedinca samotného, až v prípade keď rodina ani trh nemôžu zasiahnuť, nastáva úloha štátu (USA, Japonsko, Veľká Británia)


Základné princípy sociálnej politiky
•princíp sociálnej spravodlivosti
•princíp sociálnej solidarity
•princíp subsidiarity
•princíp participácie

Legislatívny rámec sociálnej starostlivosti

-461/2003 o sociálnom poistení

-462/2003 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

-599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi

-43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení

-650/2004 o doplnkovom dôchodkovom sporení

-305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

-330/2008 o službách zamestnanosti

-477/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP

-478/2008 o sociálnych službách
 
Podobné referáty
Sociálna politika 2.9570 2692 slov
Sociálna politika 2.9592 2625 slov
Sociálna politika 2.9222 8327 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.