referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Štvrtok, 7. decembra 2023
Hudobné baroko
Dátum pridania: 14.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucinka999
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 136
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 
Vznik názvu od portugalského slova „barroco“ (perla nepravidelného tvaru, krivá perla)
Charakteristické znaky Baroka:prezdobensť, pompéznosť, veľkoleposť, nepravidelnosť, prehnaná dynamika, zložitosť, disharmónia detailov, iluzívnosť, patetickosť, honosnosť, dramatickosť.

Funkcia:

-liturgická, spoločenská, slávnostná
-hud. nástroje : flauta, píšťaly ,bubny,...
- nový hudobný žáner - opera

Baroková hudba:
V období Baroka (polovica 16.storočia,17. a začiatok 18. storočia) sa vyvinulo harmonické myslenie a s ním spojené používanie hudobných akordov. Jeden z najpopulárnejších hudobných druhov je suita, ktorá pozostáva zo sledu obyčajne tanečných skladieb (tanečná suita).Prvé opery (zhudobnené hry) vznikli v Taliansku na začiatku 17. storočia a ich hrdinami boli postavy z histórie alebo legiend. Opery mali často okázalú scénu , používali sa zvláštne efekty. Vtom istom období sa vo Francúzku začal vyvíjať balet, baletné výstupy boli často súčasťou opier.
Toto obdobie prinieslo zmenu nielen slohovú, ale hlavne na prospech zvukového vyznenia celku tým, že namiesto melodického lineárneho systému prináša princíp horizontálno-vertikálny, t. j. melodicko-harmonický, ktorý sa vtedy stal základným princípom hudobného vývoja a platí od toho času až podnes. Jedna z jeho foriem je recitatív. Pri ňom sa melódia a rytmus prispôsobili textu, ktorý bol zväčša citovo vypätý, dramatický – kde sa už objavujú príznačné črty barokového umenia. Stal sa základom najvýznamnejšieho barokového hudobného divadla. Vysokú umeleckú hodnotu dosiahla opera v dielach C. Monteverdiho, G. B. Pergolesiho a i. Prudkým vývojom prechádzala aj inštrumentálna hudba. Tu bol najvýznamnejšou novinkou princíp koncertu, ktorý doviedli do dokonalosti v Taliansku A. Corelli, A. Vivaldi a v Nemecku J. S. Bach a F. Händel. Aj vo Francúzsku sa skladali a uvádzali opery (Jean Baptiste Lully, 1632-1687). Nemecká hudba sa stala známou tvorbou skladateľov, ako boli Johann Sebastian Bach (1685-1750), autor organových a klavírnych skladieb, oratórií a pašií, Georg Friedrich Händel (1685-1759) a Christoph Willibald Gluck (1714-1787).

Ďalší predstavitelia:
Georg Fridrich Teleman (1681-1764),Jean Philippe Rameau (1683-1764), Robert Shumman (1810-1856),Václav Ján Tomášek (1774-1850), J. V. Stamic, J. Mysliveček, F. X. Brixi, J. J. Ryby, F. Couperin

Johann Sebastian Bach (1685-1750, Nemec)
Rodisko- Eisenach. Pochádza z hudobníckeho rodu. Ako 10-ročný osirel. Ujal sa ho jeho 28 ročný brat. Stal sa popredným organistom, huslistom a čembalistom, stal sa znalcom hudobnej literatúry a stavby organov. Komponoval inštrumentálne a vokálne skladby. Bol geniálny skladateľ a orgánový virtuóz, hral bez nôt dlhé a krásne improvizácie. Jeho dielam a hre sa málokto vyrovná. Pôsobil vo weimarskej dvornej kapele. Vo Weimare skomponoval slávnu Passacagliu c mol pre organ a 45 orgánových chorálov - Knižočka pre organ. Po 9 rokoch opustil Weimar a stal sa dvorným kapelníkom v Köthene. Pre túto kapelu vytvoril veľa krásnych skladieb - napr. dva koncerty pre husle a orchester a mol, E dur ; Koncert pre dvoje husle d mol; šesť concertov grosso Brandeburské koncerty a Temperovaný klavír. Tu vznikla slávna Toccata d mol pre organ a Chaconne d mol z husľovej partity, ktorá udivuje tým, ako sa z jednoduchej melódie rozvíjajú jej najrozličnejšie spracovania v krásnom mnohohlase na sólových husliach. Takýto mnohohlas pre sólové husle nedokázal dodnes nikto skomponovať.
Posledným pôsobiskom J.S. Bacha sa stalo Lipsko, kde bol učiteľom hudby a organistom v kostole sv. Tomáša. Tu vytvoril mnoho cenných skladieb - napr. pre klavír Taliansky koncert F dur; Goldbergove variácie; Chromatickú fantáziu a fúgu d mol; Vianočné oratórium, omša h mol, Jánove a Matúšove pašie a veľa kantát.
Bol veriaci, vzdelaný a veriaci skladateľ. Bol dvakrát ženatý a mal 20 detí. Mnohí jeho synovia boli hudobný skladatelia. Všetci vyrástli pod otcovim velením, ale svojimi ideálmi sa prihlásili k klasicizmu.

Posledné roky strpčila Bachovi očná choroba -šedý zákal. Nakoniec oslepol. Zomrel v Lipsku. Po jeho smrti sa jeho skladby prestali hrať. O ich opätovné hranie sa zaslúžil Felix Mendelssohn – Bartholdy. Zoznam diel Johana Sebastiana Bacha podľa katalógu „Thematisch-systematisches Verzeichnis der Werke J.S.Bachs“ Wolfganga Schmiedera: Kantáty: BWV 1-30, 30a, 31-34, 34a, 35-36, 36a-36c, 37-66, 66a, 67-69, 69a, 70-80, 80a, 81-120, 120a, 121-134, 134a, 135-173, 173a, 174-190, 190a, 191-193, 193a, 194-197, 197a, 198-200. Svetské kantáty: BWV 201-205, 205a, 206-207, 207a, 208-210, 210a, 211-216. Motetá: BWV 225-230. Omše a Magnificáty: BWV 232 Messe in h mol, BWV 233-236 Kurze Messen F,A,g,G, BWV 237-241 Sanctus C,D,d,G, BWV 243 Magnificat D dur, 243a Es dur.
Pašie , piesne a oratóriá: BWV 244 Matoušovy pašije, BWV 244a Klagt Kinder (smútočná hudba), BWV 245 Jánove pašije , BWV 246 Pašije podľa sv.Lukáša (Bachove autorstvo pochybné), BWV 247 Pašije podľa sv.Marka, BWV 248 Vianočné oratórium, BWV 249 Veľkonočné oratórium, BWV 249a Entfliehet, verschwindet, BWV 250-438 Štvorhlasné chorály, z nich 162 pochádza z iných Bachových diel, BWV 439-507 Duchovné piesne a árie z Schemelliho zpevníka, BWV 508-518 Árie a piesne z 2. Knižky pre Annu Magdalénu (jeho 2.manželka).

SKLADBY PRE VARHANY:
BWV 225-230 Šesť triových sonát : Es dur, c moll, d moll, e moll, C dur, G dur, BWV 531 Preludium a fuga C dur, BWV 532 Preludium a fuga D dur, BWV 533 Preludium a fuga e moll, BWV 534 Preludium a fuga f moll, BWV 535 Preludium a fuga g moll, BWV 536 Preludium a fuga A dur, BWV 537 Preludium a fuga c moll, BWV 538 Preludium (Tokáta) a fuga (dórská), BWV 539 Preludium a fuga d moll, BWV 540 Preludium (Tokáta) a fuga F dur, BWV 541 Preludium a fuga G dur, BWV 542 Preludium (Fantazie) a fuga g moll, BWV 543 Preludium a fuga a moll, BWV 544 Preludium a fuga h moll, BWV 545 Preludium a fuga C dur, BWV 546 Preludium a fuga c moll, BWV 547 Preludium a fuga C dur, BWV 548 Preludium a fuga e moll, BWV 549 Preludium a fuga c moll, BWV 550 Preludium a fuga G dur, BWV 551 Preludium a fuga a moll, BWV 552 Preludium a fuga Es dur, BWV 553-560 Osm malých preludií a fug: C dur, d moll, e moll ,F dur, g moll ,a moll, B dur, BWV 561 Fantazie a fuga a moll, BWV 562 Fantazie a fuga c moll, BWV 563 Fantazie con imitazione h moll, BWV 564 Tokáta, Adagio a fuga C dur, BWV 565 Tokáta a fuga d moll, BWV 566 Tokáta E dur (C dur), BWV 567 Preludium C dur.

,,23.marca 1685. Syn p.Johanna Ambrosia Bacha, mestského hudobníka.
krstní rodičia: Sebastian Nagel, mestský hudobník v Gote, a Johann Georg Koch, vojvodský lesník
meno : JOHANN SEBASTIAN."
- takto je v preklade zapísané Sebastianovo narodenie v eisemanskej kostolnej matrike.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Hudobné Baroko 2.9800 2277 slov
Hudobné baroko 2.9841 1129 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.