referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľuboš, Ľubor
Piatok, 24. septembra 2021
Nezamestnanosť
Dátum pridania: 11.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: manuska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 474
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 
OBSAH

ÚVOD...................................................................................................................3

1. Charakteristika nezamestnanosti..........................................................................4
2. Nezamestnanosť na Slovensku a v Európskej únii..................................................5
3. Vplyv nezamestnanosti na psychiku človeka..........................................................5
3.1 Psychologické riziká dlhodobej nezamestnanosti.................................................6
3.2 Sociálna izolácia..............................................................................................6
4. Záver................................................................................................................7
5. Použitá literatúra................................................................................................8

ÚVOD

Nezamestnanosť v SR a okolitých štátoch Európskej únie je veľmi často opakovanou témou mnohých rozhovorov nás, obyčajných ľudí žijúcich v SR. Mnohí ľudia len s počudovaním zistili, ako sa všetko zmenilo po nástupe iného režimu v štáte. Dovtedy všetci zdraví ľudia museli pracovať. Tí, čo nepracovali boli príživníci spoločnosti a boli stíhaní. V dnešnej dobe je opak pravdou, percento nezamestnanosti je veľmi veľké, aj keď v poslednom čase klesá. Nezamestnaný človek v dnešnej dobe je skôr trendom niektorých spoločenských skupín. Čo je dôvodom tejto “módy”? Prečo sa nechce niektorým ľuďom pracovať?Predsa človek, ktorý chce v dnešnom svete uživiť nielen seba, ale predovšetým svoju rodinu, musí pracovať. V dnešnom hektickom svete sú nádejou len naše deti, ktoré keď vyštudujú vysoké školy, rozpŕchnu sa do zamestnaní. Ak chce človek nájsť prácu, myslím si, že nestačí len stredná škola či skúsenosti. Človek musí byť vzdelaný a predovšetkým vysokoškolské vzdelanie je prednosťou pri hľadaní práce. Avšak na Slovensku sa nájde ešte veľmi veľa malých firiem, ktoré ešte stále potrebujú tzv. robotníkov bez vysokoškolského titulu. Prečo potom tá vysoká miera nezamestnanosti? Podľa mňa má každý človek nárok na prácu. Prečo túto ponuku odmietame? Prečo sa nám nechce pracovať? Aj keď je možno pohodlnejšie byť nezamestnaný a poberať podporu v nezamestnanosti, ale aký zmysel má takýto život? Ako sa cítí takýto človek? Je psychicky v poriadku?

1. CHARAKTERISTIKA NEZAMESTNANOSTI

„Nezamestnanosť je sociálno-ekonomický jav spojený s existenciou trhu, konkrétne trhu práce. Predstavuje dôsledok a súčasne prejav nerovnováhy na trhu práce, medzi ponukou a dopytom po práci. Výška nezamestnanosti je mierou ekonomického zdravia národa. Je to vážny ekonomický problém, pretože reprezentuje stratenú potenciálnu hodnotu celej ekonomiky, ale zároveň i sociálny indikátor, lebo nezamestnanosť je spojená s takými spoločenskými javmi, ako napríklad zlé mentálne a fyzické zdravie, zvýšenú rozvodovosť, zločinnosť a pod.” (Martincová, 2005) Za nezamestnaného považujeme osobu, ktorá nepracuje, ale aktívne hľadá prácu. Podľa zákona o zamestnanosti (zákon č 1/1991 Zb.) sa za nezamestnaného považuje osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie a ktorá:

- nie je v pracovnom pomere ani obdobnom pracovnom vzťahu,
- nevykonáva práce na základe dohody o pracovnej činnosti,
- nie je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným ani členom družstva odmeňovaným za prácu formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti,
- neprevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť alebo činnosť spolupracujúcej osoby,
- ani sa nepripravuje sústavne na povolanie štúdiom.

„Nezamestnanosť odráža v najširšom slova zmysle neúplné využitie práceschopného obyvateľstva uchádzajúceho sa o prácu. Do rozsahu nezamestnanosti sa teda nezahrňuje obyvateľstvo práceschopné, ale na povolanie sa pripravujúce a od povolania zdržané, osoby v domácnosti.” (Schronk, 1996) Miera nezamestnanosti je v percentách vyjadrený pomer počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie k počtu ekonomicky aktívnych. Nezamestnanosť registrovaná úradmi práce obsahuje určité skreslenie, pretože zahrňuje aj osoby, ktoré v skutočnosti môžu ale z určitých dôvodov nechcú. Na druhej strane nezahrňuje osoby nepracujúce, pretože nemôžu nájsť pre seba vhodné zamestnanie, ale nepožiadali príslušný úrad práce o sprostredkovanie vhodného zamestnania.(Martincová, 2005)
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Friedrich, Ebert Stiftung: Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike, Bratislava, 1996. 121 s., Mareš, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém, Sociologické nakladatelství, Brno, 1994. 151 s. ISBN 80-901424-9-4, Martincová, M.: Nezamestnanosť ako makroekonomický problém, Vydané v edícii Ekonómia, Bratislava, 2005. 127 s. ISBN 80-8078-038-2, Schronk, R.: Skončenie pracovného pomeru a nároky nezamestnaných , Eurounion, Bratislava, 1994. 92 s. ISBN 80-85568-34-9, König de, J., KOROLKOVA K, GOUDRIAAN M., NES VAN P.: Zložky systému pravidelného a opodstatného hodnotenia politiky zamestnanosti (SPOHPZ) v Slovenskej republike, SEOR BV, Rotterdam, 2001. 63 s. ISBN 80-968730-3-2, Mesačník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Sociálna politika a zamestnanosť, ISSN 1336 5053
Súvisiace linky
Podobné referáty
Nezamestnanosť SOŠ 2.9810 1051 slov
Nezamestnanosť SOŠ 2.9514 676 slov
Nezamestnanosť 2.9676 1837 slov
Nezamestnanosť SOŠ 2.9451 1454 slov
Nezamestnanosť GYM 2.9399 1374 slov
Nezamestnanosť SOŠ 2.9565 700 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.