referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Etela
Štvrtok, 22. februára 2024
Rodina
Dátum pridania: 10.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: animka2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 918
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 

1. OBSAH

1.1 ÚVOD
1.2 POJEM RODINA
1.3 FUNKCIE RODINY
1.3.1 REPRODUKČNÁ FUNKCIA
1.3.2 VÝCHOVNÁ FUNKCIA
1.3.3 EKONOMICKÁ A BYTOVÁ FUNKCIA
1.3.4 PRVOTNÁ A SOCIÁLNA KONTROLA
1.3.5 DUCHOVNO-EMOCIONÁLNA FUNKCIA
1.3.6 ORGANIZAČNÁ FUNKCIA
1.3.7 SEXUÁLNA FUNKCIA
2.1 MODELY RODÍN
2.1.2 NEÚPLNÁ RODINA
2.1.3 NEDOSPELÍ RODIČIA
2.1.4 KOMUNÁLNA RODINA
2.1.5 HOMOSEXUÁLNA RODINA
2.1.6 ZMIEŠANÁ RODINA
3.1 PODIEL RODINY NA VÝVINE OSOBNOSTI
4.1 ŠTÝLY RODINNEJ VÝCHOVY
5.1 ŠTRUKTÚRA RODINY
6.1 ZÁVER

1.1 ÚVOD

Každá rodina je svojím spôsobom jedinečná, a preto je ťažké spraviť všeobecnú charakteristiku. Rodina je v pravom zmysle slova komunita navzájom istým spôsobom príbuzensky spätých ľudí.

Keď sa narodí malé dieťa, tak sa predpokladá, že vyrastať bude v rodine. Väčšinou to aj tak je. Dieťa prechádza rôznymi obdobiami svojho života, kde naberá rôzne skúsenosti a formuje sa svoju osobnosť. Hlavným bodom socializácie sú malé skupiny, ktoré odovzdávajú svoje hodnoty a normy jednotlivcovi.

1.2 POJEM RODINA

Rodina je malá spoločenská skupina a v nej hlavnú úlohu zohráva otec a matka. Tvoria vlastne jadro rodiny. Je jednou z najstarších spoločností, ktorá je spojená pokrvným príbuzenstvom. Táto spoločnosť prechádza rôznymi premenami v živote jedincov a mala by byť aj relatívne trvalá.

Je potrebné rozlíšiť si pojmy širšia a užšia rodina. Užšia rodina pozostáva z potomkov prvého stupňa a širšia zahŕňa potomkov druhého a tretieho stupňa.

1.3 FUNKCIE RODINY


Každá rodina musí spĺňať určité funkcie. Hlavnými funkciami rodiny je zabezpečovanie reprodukcie spoločnosti, regulácia sexuálneho správania, socializácia členov rodiny, poskytovanie ochrany a citovej podpory jednotlivých členov rodiny a zabezpečovanie ekonomickej spolupráce členov rodiny. Tieto funkcie majú veľký význam pre zaradenie sa jedinca do spoločnosti.

1.3.1 REPRODUKČNÁ FUNKCIA


Spočíva v zabezpečení biologickej existencie spoločnosti a uspokojovaniu potrieb človeka a detí.

1.3.2 VÝCHOVNÁ FUNKCIA

Rodina zabezpečuje pokračovanie v rozvoji kultúry, zúčastňuje sa pri zabezpečovaní a odovzdávaní duchovných hodnôt a pracovných návykov mladému pokoleniu. Rodina zabezpečuje prvotnú socializáciu dieťaťa. Upevňuje zvyky, návyky, formuje názory a morálne hodnoty.

1.3.3 EKONOMICKÁ A BYTOVÁ FUNKCIA

Umožňuje udržiavať fyzické zdravie členov spoločnosti, ekonomicky podporovať neplnoletých, práceneschopných, dozerať na deti, poskytovať im hospodárske bytové služby.

1.3.4 PRVOTNÁ A SOCIÁLNA KONTROLA

Prejavuje sa nielen vo vzťahu k deťom, ktoré vďaka tomu, že vyrastajú v rodine stávajú sa členmi spoločnosti, ale aj vo vzťahu k manželom.

1.3.5 DUCHOVNO-EMOCIONÁLNA FUNKCIA

Zabezpečuje rozvoj osobných kvalít členov rodiny, vytvára podmienky pre ich duchovné obohatenie, uskutočňuje emocionálnu stabilizáciu jednotlivcov a ich psychologickú terapiu, psychologickú ochranu a poskytuje psychologickú podporu.

1.3.6 ORGANIZAČNÁ FUNKCIA

Má za cieľ pomôcť členom rodiny úspešne realizovať svoje schopnosti a talenty v rozumnom využívaní duchovných hodnôt pri zabezpečovaní aktívneho odpočinku.

1.3.7 SEXUÁLNA FUNKCIA

Jej úloha spočíva v realizácii sexuálnej kontroly osoby, individuálnom uspokojení sexuálnych potrieb človeka.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Ľubica Gáborová, Zuzana Gáborová- Človek v sociálnom kontexte /2005/, Katarína Kopecká, Petr Kopecký- Zdravie a klinika chorôb /1998/, Helena Rozinajová- Sex, manželstvo, rodičovstvo /1980/, Ján Prístupský- Sociológia /2005/
Podobné referáty
Rodina SOŠ 2.9343 856 slov
Rodina SOŠ 2.9356 5668 slov
Rodina GYM 2.9662 1738 slov
Rodina SOŠ 2.9833 478 slov
Rodina 2.9980 309 slov
Rodina 2.9591 458 slov
Rodina 2.9840 526 slov
Rodina 2.9753 730 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.