referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Utorok, 23. apríla 2024
Rodina
Dátum pridania: 10.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: animka2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 918
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 
4.1 ŠTÝLY RODINNEJ VÝCHOVY

Rodina svojím štýlom života, vytvára obojstranné výchovné pôsobenie. U dieťaťa utvára základ jeho osobnostných vlastností, u dospelých tieto vlastnosti dotvára. Narodením dieťaťa dochádza k zmenám v zložení rodiny. Rodina si vytvára istý štýl, spôsob vzájomného pôsobenia i pôsobenia na dieťa.
Známe sú nám rôzne spôsoby výchovy: demokratický- je založený na vzájomnom rešpektovaní. Rodičia v tomto prípade berú do úvahy potreby aj nápady vlastných detí a vedú ich k tomu, aby im rozumeli.

Autoritatívny- nedáva dieťaťu priestor pre vlastné aktivity, je neustále usmerňované rodičmi. Rodičia často rozhodujú o činnostiach dieťaťa. V tomto prípade môžu nastať dve rozličné situácie, kde buď dieťaťa ovplyvňujú obidvaja z rodičov, alebo len jeden. Ak dieťa ovplyvňuje len jeden je to horší prípad, pretože žije v neistote.
Liberálny- rodičia prejavujú minimum výchovných požiadaviek na dieťa. Ich pôsobenie na dieťa je kolísavé, nie v každej situácii rovnaké. Dieťa nemá vytvorený pevný model napodobovania.

Perfekcionistická- pôsobí ako záporný štýl výchovy dieťaťa. Rodičia majú na svoje dieťa veľmi vysoké požiadavky, často až nerealizovateľné. Najčastejšie tento prístup rodičov sa vyskytuje u veľmi ambicióznych ľudí.

5.1 ŠTRUKTÚRA RODINY

Osobné vzťahy rodiny sa odrážajú na utváraní sociálnych vzťahov v nej, pretože rodina je prvou sociálnou skupinou, ktorú dieťa pozná.

Úplná harmonická rodina- tejto štruktúre rodiny je pripisovaný mimoriadny význam. Medzi rodičmi a rodičmi i deťmi, ktoré vytvárajú atmosféru vzájomnej lásky, úcty a dôvery tým vytvárajú najvhodnejšie životné prostredie pre formovanie osobnosti dieťaťa.

Neúplná rodina- tento typ môže vzniknúť rôznymi okolnosťami. Rozvodom, smrťou jedného z rodičov, alebo je matkou slobodná mamička. Neúplnosť rodiny na dieťa nemusí mať zlý dopad.

Rodina bez otca- výchovný vplyv otca sa prejavuje posilnením vedomia povinnosti a vytrvalosti a pri slabšej motivovanosti aj schopnosti odolávať silnejším zámerom. Konflikt detí, vyrastajúcich bez otca, má často negatívny následok, pretože motivácia potrebná na učenie poklesne, v dôsledku čoho vznikajú poruchy v učení bez ohľadu na to, či je ochabnutie podmienené psychicky, alebo zmenami v školskom prostredí.

Rodina bez matky- Táto situácia je pomerne ojedinelá. Ak sa otec však na dlhší čas rozhodne na seba vziať starostlivosť o deti, vznikne pre deti vážna situácia. Sú ochudobnené o materinskú lásku, nehu, jemnosť a opateru. Deti, ktoré vyrastajú v takýchto pomeroch sú plaché, prestrašené, trpia komplexom menejcennosti.

Rodina s nevlastnou matkou- v tomto prípade hrozí nebezpečenstvo, že s nevlastným dieťaťom bude zaobchádzať bezzásadovo. Vzniká tu istý druh žiarlivosti, lebo dieťa sa viaže viac na otca. Dieťa ťažko znáša odklon od nevlastnej matky a reaguje strachom, a nervozitou. Dieťa sa viac zameriava na svoje problémy a odkláňa sa od školy.

Rodina s nevlastným otcom- vlastný otec v rodine stelesňuje poriadok, disciplínu a autoritu. Ak sa matka znovu vydá, vznikajú nové ťažkosti. Nevlastný otec sa môže k dieťaťu správať raz primäkko a raz pritvrdo. Niekedy má nepriame stanovisko tam, kde mal vlastný otec pevné slovo. Takto môžu vznikať poruchy v správaní dieťaťa.

Rozvrátená rodina- ak je rozvod nutný pre manželov, tak je nutný aj pre dieťa. Mladí ľudia si často neuvedomujú dôležitosť úlohy manžela a rodiča. A preto aj pri tomto prípade vznikajú poruchy správania u detí.

6.1 ZÁVER

Naša téma RODINA je veľmi rozsiahla a komplikujúca v dnešnom uponáhľanom svete. Mali by sme si všetci uvedomiť, aká je pre nás dôležitá a hlavne akú dôležitú úlohu zohráva pri narodení nového jedinca. Existuje mnoho autorov, ktorý sa touto problematikou zaoberajú. A preto aj my svojím záujmom by sme sa mali snažiť poodhaliť čo najviac z tejto ešte stále úplne neodhalenej témy, ktorou je RODINA.

POUŽITÁ LITERATÚRA:
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Ľubica Gáborová, Zuzana Gáborová- Človek v sociálnom kontexte /2005/, Katarína Kopecká, Petr Kopecký- Zdravie a klinika chorôb /1998/, Helena Rozinajová- Sex, manželstvo, rodičovstvo /1980/, Ján Prístupský- Sociológia /2005/
Podobné referáty
Rodina SOŠ 2.9343 856 slov
Rodina SOŠ 2.9356 5668 slov
Rodina GYM 2.9662 1738 slov
Rodina SOŠ 2.9833 478 slov
Rodina 2.9980 309 slov
Rodina 2.9591 458 slov
Rodina 2.9840 526 slov
Rodina 2.9753 730 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.