referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Trestné právo
Dátum pridania: 04.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suzin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 379
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
-je súhrn právnych noriem, kt. chránia štát a občanov pred nežiaducim konaním.
- upravuje a riadi povinnosti, kt. má občan k ostatným spoluobčanom a k celej spoločnosti.
-využíva sa vtedy, ak niekto spácha trestný čin.

Čo je trestný čin, vymedzuje presne Trestný zákonník.

-Trestný čin, prečin, zločin, priestupok sú pojmy, kt. sa používajú na označenie porušenia zákona.

Priestupok-je zavinené konanie, kt. porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je označené ako priestupok v Zákone o priestupkoch
popri závažných previneniach, akými sú trestné činy, predstavujú priestupky menej nebezpečné konanie
za priestupok je spravidla považované aj konanie z nedbanlivosti. Medzi priestupky patrí napr. aj predaj alkoholu mladistvým, zanedbanie školskej dochádzky, umiestnenie živých zvierat do poštovej zásielky, zničenie občianskeho preukazu alebo pasu a pod.

Ako priestupok proti majetku je hodnotený len čin, pri kt. škoda nepresiahla výšku minimálnej mesačnej mzdy. Pri prekročení tejto hranice už ide o trestný čin.

Trestný čin

- je čin, kt. je nebezpečný pre spoločnosť a ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone.

Trestný zákon rozdeľuje trestné činy do dvanástich oddielov:

•Trestné činy proti republike-vlastizrada, teror, vyzvedačstvo, vojnová zrada, vyzradenie štátneho tajomstva a pod.
•Trestné činy hospodárske- neoprávnené podnikanie, falšovanie peňazí, neoprávnené prevádzkovanie lotérií, krátenie daní, porušovanie autorských práv a pod.
•Trestné činy proti poriadku vo veciach verejných- útok na verejného činiteľa, zneužívanie právomoci verejného činiteľa, korupcia, neohlásenie trestného činu, krivá výpoveď svedka a pod.
•Trestné činy všeobecného ohrozenia- ohrozenie bezpečnosti lietadla alebo plavidla, ohrozenie životného prostredia, nedovolené ozbrojovanie, šírenie omamných látok, jedov a pod.
•Trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie- hanobenie rasy a národa, šírenie poplašnej správy, opilstvo, výtržníctvo, týranie zvierat, neposkytnutie pomoci a pod.
•Trestné činy proti rodine a mládeži- dvojité manželstvo, opustenie dieťaťa, zanedbanie povinnej výživy, týranie, únos, ohrozenie mravnej výchovy mládeže, podávanie alkoholu mladistvým a pod.
•Trestné činy proti životu a zdraviu- vražda, ublíženie na zdraví
•Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti- obmedzovanie osobnej slobody, lúpež,vydieranie, znásilnenie, pohlavné zneužívanie a pod.
•Trestné činy proti majetku- krádež, sprenevera, podvod, úžera
•Trestné činy proti ľudskosti- genocída, mučenie
•Trestné činy proti brannosti a civilnej službe- neplnenie odvodovej povinnosti, obchádzanie brannej povinnosti, nenastúpenie na civilnú službu
•Trestné činy vojenské- neuposlúchnutie rozkazu, urážka medzi vojakmi, dezercia, zbabelosť pred nepriateľom, nesplnenie bojovej úlohy

-Trestný čin je charakterizovaný od jeho prípravy cez vymyslenie a vytváranie podmienok, pokus o trestný čin, dokonanie trestného činu. Všetky štádia sú teda trestné.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Trestné právo SOŠ 2.9671 288 slov
Trestné právo GYM 2.9632 475 slov
Trestné právo 2.9292 1985 slov
Trestné právo GYM 2.9684 1142 slov
Trestné právo SOŠ 2.9581 707 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.