referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Štvrtok, 22. apríla 2021
Trestné právo
Dátum pridania: 04.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suzin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 379
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
Trestné konanie

- je postup, ktorým sa zisťujú TČ a ich páchatelia a je zaručené ich spravodlivé potrestanie
-postup od odhalenia, vyšetrovania cez podanie na súd a pojednávanie (celé riešenie prípadu, preskúmanie, vypočúvanie cez právnu pomoc obžalovanému obhajcom až po výsledok)

-orgánmi činnými v trestnom konaní sú:

•súd- v trestnom konaní rozhoduje senát alebo samosudca
•prokuratúra- podáva obžalobu v mene štátu
•vyšetrovacia- polícia.

Ďalšími účastníkmi trestného konania sú: osoba, proti kt. sa trestné konanie vedie, poškodený, prípade ďalšie zúčastnené osoby.

- trestné konanie prebieha v niekoľkých štádiách:

1.príprava konania- prokurátor alebo polícia vykonávajú potrebné vyšetrovanie na odhalenie trestného činu a jeho páchateľa a zaisťujú dôkazy. Vyšetrovanie končí podaním obžaloby alebo zastavením trestného konania
2.predbežné prerokovanie obžaloby- výsledkom je nariadenie hlavného pojednávateľa alebo vrátenie obžaloby prokuratúre na došetrenie
3.hlavné pojednávanie- súd preskúma obvinenie, prokurátor dokazuje vinu, obhajca obvinenému poskytuje právnu pomoc a obhajuje jeho záujmy tak, aby boli objasnené skutočnosti, kt. jeho vinu zmierňujú alebo ho viny zbavujú. Končí rozsudkom o vine alebo zrušením obvinenia
4.výkon rozhodnutia: páchateľovo splnenie povinností daných súdom.

- Prezident republiky má právo udeliť v akejkoľvek fáze trestného konania páchateľovi milosť a tiež amnestiu (hromadné odpustenie trestu)

-Zásady trestného konania:

= Sú zárukou zákonnosti trestného konania
=sú stanovené v ústave, Listine základných práv a slobôd a Trestnom poriadku:

•zásada objektívnej pravdy- orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o vine je možné rozhodnúť, len ak nie sú žiadne pochybnosti
•zásady stíhania len zo zákonných dôvodov- nikto nemôže byť stíhaný inak, ako zo zákonom stanovených dôvodov
•zásada spolupráce orgánov činných v trestnom konaní so záujmovými združeniami občanov- môžu upozorniť orgány činné v trestnom konaní na prípady porušenia zákonnosti a dávať podnet na začatie trestného stíhania. Spolupôsobia pri výchove osôb podmienečne odsúdených a podmienečne prepustených
•zásada zaistenia práva na obhajobu- obvinený musí byť poučený, že si môže zvoliť obhajcu
•zásada oficiality- orgány konajú z úradnej povinnosti
•zásada legality- prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o kt. sa dozvie
•zásada obžalovania- trestné stíhanie je možné len na základe obžaloby podanej prokurátorom
•zásady verejnosti- verejnosť sa môže zúčastniť na súdnom pojednávaní.
Verejnosť môže byť z konania vylúčená, ak by verejné súdne pojednávanie ohrozovalo utajované skutočnosti, mravnosť, bezpečnosť alebo by hrozilo narušenie priebehu pojednávania
•vyhľadávacia zásada- orgány objasňujú okolnosti svedčiace v prospech i neprospech obvineného.

Každý je povinný vypovedať ako svedok, ak je predvolaný. Právo odoprieť výpoveď má príbuzný obvineného.

•zásada bezprostrednosti- súd prihliada na dôkazy predvedené pri súdnom konaní
•zásada ústnosti- súd vedie konanie spravidla ústne
•zásada prezumpcie neviny- pokiaľ nie je vina vyslovená právoplatným odsudzujúcim rozsudkom, na obvineného sa hľadí ako na nevinného
•zásada voľného hodnotenia dôkazov- orgány hodnotia dôkazy podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na dôslednom uvážení všetkých okolností prípadu.
Každý, kto vyhlási, že neovláda slovenský jazyk, je oprávnený využiť tlmočníka.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Trestné právo SOŠ 2.9671 288 slov
Trestné právo GYM 2.9632 475 slov
Trestné právo 2.9292 1985 slov
Trestné právo GYM 2.9684 1142 slov
Trestné právo SOŠ 2.9581 707 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.