referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Streda, 26. januára 2022
Termíny z náuky o spoločnosti
Dátum pridania: 14.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 484
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 

Termíny z Náuky o spolocnosti

- Co bol Marshallov plán?
Marshallov plán (program obnovy Európy) - program hospodárskej pomoci USA európskym krajinám v rokoch 1948-1953 na prekonanie následkov druhej svetovej vojny. Jeho iniciátorom bol vtedajší minister zahranicia USA generál G.C. Marshall. Plán si kládol za úlohu prostredníctvom dodávok amerického tovaru a služieb prekonat hlad a biedu povojnovej Európy, pomocou amerických dodávok a pôžiciek pozdvihnút európsky kontinent na úroven výkonného obchodného partnera USA. Plán mal zároven politicky a hospodársky posilnit západné Nemecko. Marshallov plán schválila konferencia v Paríži roku 1947. Sovietsky zväz sa konferencie nezúcastnil. Štáty východného bloku pod jeho vplyvom plán taktiež neprijali. Medzi nimi aj CSR, ktorá od januára 1947 realizovala dvojrocný plán obnovy (1947-1948). Bol to plán povojnovej obnovy republiky a industrializácie Slovenska, ako i celej republiky, ale stranícky zdôvodnované budovanie hutníckeho priemyslu a tažkého strojárenstva, vrátane rozsiahlej zbrojnej výroby, spôsobilo že sa priemysel musel vzdat niektorých tradicných a úspešných výrob (napr. šijacích strojov, fotoaparátov, casti farmaceutickej výroby a pod.) a niektoré odvetvia sa prestali rozvíjat a zastarávali (napr. textilná výroba). V dôsledku izolácie Východu od Západu došlo k zaostávaniu moderného vedeckého a technického rozvoja. Realizáciu Marshallovho plánu koordinovali predstavitelia 16-tich západoeurópskych krajín.

- Co je akcia, akciová spolocnost, s.r.o.?
Akcia (úcastina) - cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára (úcastinára) podielat sa - podla zákona o akciových spolocnostiach a podla stanov akciovej spolocnosti - na jej riadení, zisku a majetkovom zostatku pri zániku spolocnosti. Je dokladom, ktorý potvrdzuje kapitálový podiel akcionára na základnom kapitály akciovej spolocnosti. Z potreby získat znacné množstvo financného kapitálu potrebného pri realizácii podnikatelských zámerov vznikajú akciové spolocnosti. Akciová spolocnost - je právnická osoba pre podnikatelskú cinnost, ktorej vložený kapitál je rozvrhnutý na urcený pocet podielov (akcií) s vopred urcenou menovitou hodnotou. Zo zisku sú vyplácané dividendy rozdelované úmerne k poctu vlastnených akcií. Názov akciová spolocnost (úcastinná spolocnost) alebo skratka a.s. (ú.s.) musí byt uvedený v obchodnom názve spolocnosti.

- Co je reprivatizácia? Ktoré krajiny patria medzi tzv. novo- industrializované štáty Ázie? („ázijské tigre")
Reprivatizácia - proces prevodu (predaja, navrátenia) predtým zoštátnených podnikov individuálnym vlastníkom alebo úcastinných spolocnostiam prevažne pre ich nerentabilitu. V západnej Európe došlo k širšej reprivatizácií na zaciatku 50. rokov. Napr. vo Velkej Británií cast oceliarskeho priemyslu a niektoré bane, v NSR cast výroby automobilov, naftového priemyslu, tažby zemného plynu a výroby zinku, vo Francúzsku niektoré podniky leteckého priemyslu. Tieto oblasti, kým boli v rukách štátu, nedokázali odolávat konkurencnému tlaku súkromných podnikov. Reprivatizácia je konkurencnému tlaku súkromných podnikov. Reprivatizácia je komplikovaným nielen ekonomickým procesom (stretávajú sa tu záujmy rôznych ekonomických subjektov), ale aj zložitým politickým procesom (stretávajú sa tu záujmy rôznych lobbistických skupín). Novoindustrializované krajiny - skupina vyše 20 rozvojových krajín, ktoré sa v 80-tych rokoch v porovnaní s ostatnými rozvojovými krajinami dostali do relatívne velmi výhodného postavenia. Charakterizuje ich rýchle tempo ekonomického rastu, výborná výkonnost, vysoké príjmy z vývozu, rastúce devízové rezervy, orientácia na technicky a technologicky najnárocnejšie výroby. Z ázijských štátov k nim patria Kórejská republika, Tchaj-wan, Hongkong, Singapur (tzv. štyri tigre), Indonézia, Filipíny, Thajsko a Malajzia, z latinsko-amerických štátov Brazília, Argentína a Mexiko. Ich prudký ekonomický rozvoj sa uskutocnil pomocou Japonska a USA. Japonsko dodalo najmodernejšiu technológiu a investície, USA otvorilo svoje trhy a odbúrali colné bariéry. V princípe význam polnohospodárstva v týchto krajinách neustále klesá. V ich exporte dominujú elektronické a elektrotechnické výrobky, textil a optika.

- Aké sú 4 zákl. fázy ekon. cyklu?
Ekonomický cyklus - všeobecná zákonitost vzostupu a poklesu hospodárskej cinnosti.
Prechádza štyrmi základnými fázami:

  • recesia (kríza) = pokles ekonomickej aktivity;
  • depresia (dno) = dosiahnutie minima ekonomickej aktivity (pokles výroby a zamestnanosti, celková stagnácia);
  • expanzia (oživenie) = postupný rast ekonomickej aktivity;
  • konjunktúra (vrchol) = dosiahnutie hranice predchádzajúceho vrcholu hospodárskej cinnosti.

- Od coho závisí životná úroven obyvatelstva?
Životná úroven - stupen uspokojovania životných (hmotných a duchovných) potrieb obyvatelstva. Závisí od viacerých cinitelov. Napr. od ekonomickej stability, sociálnej politiky štátu, miery nezamestnanosti a inflácie a pod. Hlavným zdrojom krytia ludských potrieb s dopadom na dosiahnutý stupen životnej úrovne je dôchodok. U vlastníkov kapitálu je to zisk, renta a u zamestnancov je to mzda. Každá spolocnost musí mat prehlad o tom, aká cast obyvatelstva dospela k existencnému minimu (k hranici biedy), alebo k sociálnemu minimu (k hranici chudoby). Jednou z metód stanovenia životného minima je stanovenie spotrebného koša. Ide o oznacenie sumy výdavkov za nákup tovarov a zabezpecenie služieb za urcité obdobie u priemerného spotrebitela. Výsledkom je index životných nákladov. Regulovaniu životnej úrovne napomáha sociálna politika štátu. Zabezpecuje ju Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrady práce a Odbory.

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Termíny z Náuky o spoločnosti SOŠ 2.9611 3613 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.