referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Termíny z náuky o spoločnosti
Dátum pridania: 14.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 484
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 

- Co je obsahom pojmu genocídium (genocída)?
Genocídium (genocída) - úplné alebo ciastocné, priame alebo nepriame fyzické vyhladzovanie (likvidácia) národov, etnických, rasových, politických, náboženských skupín obyvatelstva. Za genocídu sa považuje napr. likvidácia Indiánov v súvislosti s koloniálnou expanziou Európanov do Ameriky po roku 1492, likvidácia Židov (holokaust), Cigánov a iných Neárijcov, ako aj demokratických a antifašistických skupín nacistickým Nemeckom. Val. zhromaždenie OSN 9.12. 1948 prijalo Zmluvu o zabránení a trestaní zlocinu genocídy, v ktorej genocídu deklarovalo ako trestný cin porušujúci ludské práva. V roku 1965 prijalo Zmluvu o likvidácii všetkých foriem rasovej diskriminácie, v ktorej sa genocída považuje za formu rasizmu.

- Podla coho bola pomenovaná politic. aféra Watergate? (Nix. 72-74)
Aféra Watergate - politická aféra v USA z rokov 1972-1974, ktorá v krajine vyvolala politickú krízu. Jej pozadím sa zaoberal senátny Výbor pre vyšetrovanie aféry Watergate. Dna 17. júna 1972 zatkli piatich mužov vo chvíli, ked v hoteli Watergate vo Whasingtone (v predvolebnej centrále Demokratickej strany) chceli inštalovat odpocúvacie zariadenie. Zistilo sa, že vlamaci boli v spojení s Bielym domom a s tzv. Výborom pre znovuzvolenie R. Nixona (vtedajšieho prezidenta, kandidáta Republikánskej strany). Biely dom sa pokúsil aféru zahladit (zmizli dokumenty). Mnohých prezidentových spolupracovníkov však usvedcili z úcasti na vniknutí do budovy alebo z toho, že o tom vedeli. Iba R. Nixon dlho tajil, že vedel o praktikách svojich spolupracovníkov. Napokon prezidentovi spolupracovníci zapletený do škandálu odstúpili (apríl 1973). V auguste 1974 odstúpil aj prezident R. Nixon. Jeho nástupcom sa stal G. Ford.

- Co je Medzinárodný Cervený kríž?
Medzinárodný Cervený kríž - medzinárodná dobrovolná pomocná organizácia vojenskej zdravotníckej služby založená v roku 1863 na konferencii v Ženeve. Jedným z iniciátorov jej založenia bol švajciarsky spisovatel a filantrop, od roku 1901 nositel Nobelovej ceny mieru - Jean Henri Dusant (1829-1910). Bol aj iniciátorom dokumentu Ženevská konvencia o postavení ranených a armád v poli, ktorého zásady sa stali východiskom cinnosti Medzinárodného Cerveného kríža. V súcasnosti sú tieto zásady uplatnované v Ženevskej konvencii na ochranu ranených a chorých za vojny pozemnej a námornej (1949). Dokumenty vychádzajú z nedotknutelnosti a neutrality zdravotníckych zariadení i personálu oznacených cerveným krížom, polmesiacom (islamské krajiny) alebo Dávidovou hviezdou. Orgánmi Medzinárodného cerveného kríža sú: Medzinárodná konferencia Cerveného kríža, Medzinárodný výbor Cerveného kríža, Liga spolocnosti cerveného kríža a národné organizácie Cerveného kríža. Sídlo Medzinárodného Cerveného kríža je Ženeva. Dôležité poslanie má v oblasti civilnej ochrany obyvatelstva. Pocas vojen poskytuje zdravotnícku pomoc nielen raneným a chorým vojakom, ale aj zajatcom a postihnutému obyvatelstvu. V case mieru pomáha lekárom a zdravotníkom pri poskytovaní zdravotníckych služieb prvej pomoci pri prírodných katastrofách, živelných pohromách a v ohrozených oblastiach. Taktiež sa podiela na zdravotníckej výchove, získavaní darcov krvi, zabezpecuje pátraciu službu, humanitné služby (bezdomovci, utecenci) a pod..

- Vysvetlite pojem terorizmus, a na kt. význam. politikov 20. stor. bol spáchaný atentát?
Terorizmus - metódy hrubého zastrašovania politických odporcov hrozbou a použití násilia, vrátane fyzickej likvidácie. Ako metódu a formu svojej cinnosti využíva rôzne extrémistické organizácie a skupiny. Velmi casté sú atentáty na významných politikov. Napr.:

 • Umberto I. - taliansky král 1900 
 • Mc Kinley - americký prezident 1900 
 • F. Ferdinand d´Este - následník rakúskeho trónu 1914 
 • P. Doumer - francúzsky prezident 1932 
 • A. I. Karadjordjevic -juhoslovanský král 1934 
 • R. Heydrich - zastupujúci ríšsky protektor Ciech a Moravy 1942 
 • Mahátma Gándhi - indický bojovník za slobodu 1948 
 • J. F. Kennedy - americký prezident 1963 
 • M. L. King - predstavitel hnutia za obcianske práva amerických cernochov 1968 
 • R. Kennedy - senátor amerického kongresu 1968 
 • Fajsava - saudskoarabský král 1975 
 • A. Sadat - egyptský prezident 1981 
 • I. Gándhíová - indická politicka 1984

- Co znamená pojem amnestia, a na ochranu coho vzniklo Amnesty international?
Amnestia - udelenie hromadnej milosti ci zmiernenie trestu alebo zastavenie trestného konania voci obvineným, obžalovaným a odsúdeným páchatelom trestnej cinnosti, t.j. osobám nie individuálne urceným. Udelenie amnestie prislúcha zvycajne hlave štátu, a to napr. pri volbe prezidenta, pri zmenách politickej a spolocenskej situácie, pri príležitosti štátneho sviatku a pod. Amnesty International (Medzinárodná organizácia pre amnestiu) - medzinárodná organizácia na oslobodenie (udelenie amnestie) politických väznov a väznov odsúdených za ich presvedcenie. Založená bola v roku 1961 v Londýne. Východiskom a kritériom jej cinnosti je Všeobecná deklarácia ludských práv, ako aj ostatné dokumenty OSN o ludských právach. Usiluje sa však o oslobodenie iba tých politických väznov, ktorí nepoužívajú a nepropagujú násilie a sú perzekvovaný za svoje politické zmýšlanie, náboženské presvedcenie, rasu, farbu pleti, jazyk, národný ci sociálny pôvod. Kedže Amnesty International nemá právnu moc, vynakladá úsilie, aby sa všetky takéto prípady stali predmetom spravodlivého a riadneho súdneho konania. Jej autorita vyplýva aj zo starostlivej dokumentácie a zverejnovania prípadov zneužívania ludských práv. Velký vplyv si zachováva najmä preto, že je nezávislá od vlád. Casto sa však obracia o radu na medzinárodné vládne organizácie. Vo vyše 150 krajinách má svojich spolupracovníkov. Jej sekretariát so sídlom v Londýne zbiera a analyzuje informácie o perzekvovaných osobách. Zároven im poskytuje právnu, lekársku a inú pomoc. Od roku 1977 je Amnesty International nositelkou Nobelovej ceny.

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Termíny z Náuky o spoločnosti SOŠ 2.9611 3613 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.