referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Pondelok, 23. mája 2022
Termíny z náuky o spoločnosti
Dátum pridania: 14.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 484
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 

- Vysvetlite pojmy neutralita, rasizmus.
Neutralita - medzinárodný štatút, ktorý od neutrálnych štátov v case mieru vyžaduje neúcast vo vojenských blokoch, prípadne v iných medzinárodných zoskupeniach a v case vojny nezúcastnenost na vojenských konfliktoch, ako aj postoj nestrannosti pri konfliktoch kdekolvek na svete. Tomuto štatútu prispôsobuje neutrálny štát i vojenských rozpocet a stav ozbrojených síl (redukcia). Neutrálne štáty nie sú schopné sa vojensky ubránit v prípade agresie, preto je dôležité, aby svet uznal ich neutralitu, co ich zaväzuje k adekvátnemu internacionálnemu správaniu. Štatút neutrality najdlhšie realizuje Švajciarsko (zaciatok 19.storocia), Rakúsko od roku 1955. Rasizmus - teória a prax, ktorá nevedecky zvelicuje význam rasových odlišností v dejinnom a kultúrnom vývoji ludskej spolocnosti. Usiluje sa zdôvodnit nerovnocennost ludských rás. Teoretikom rasizmu bol francúzsky spisovatel Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882). Svoje názory v zhrnul v práci Rozprava o nerovnosti ludských rás. Medzinárodným dnom za odstránenie rasovej diskriminácie je 21. marec.

- Co znamená pojem polyteizmus? Kto je Artemis, Hermes, Jánus, Apolón?
Polyteizmus - neoddelitelnú súcast spolocnosti starovekého Grécka a Ríma. Je to viera v mnohých bohov. Starovekí Gréci verili, že bohovia žijú na posvätnom Olympe a každý má svoju sféru vplyvu. Staroveký Rimania, ktorých štát v priebehu histórie prešiel obdobím královstva, republiky a cisárstva (najskôr principátu, potom dominátu), prevzali od Grékov hierarchiu olympských bohov a dali im latinské mená. Gréckou bohynou lovu, zveri a prírody bola Artemis (rímska Diana). Vo vlasoch nosila kosák mesiaca (pôvodne bola totiž bohynou mesiaca), v rukách držala luk a šípy, sprevádzali ju polovnícke psy. Jej brat Apolón (rímsky Apollo) mal na starosti umenie a hudbu (múzy), bol aj bohom liecitelského umenia (ochrana života), neomylným strelcom, bohom svetla a slnka, patrónom Delf. Grécky Hermés (rímsky Merkúr) bol poslom bohov, bohom obchodu a zisku, symbolom blahobytu a kupectva, sprievodcom duší do podsvetia. Podla tradície objavil lýru. Pretože zo všetkých bohov bol najšikovnejší, najvynaliezavejší a najlstivejší, stal sa ochrancom nielen pocestných a obchodníkov, ale aj zlodejov. Okrídlené topánky a cestovný klobúk vyjadrovali jeho rýchlost. Staroveký Rimania však mali aj bohov, akých staroveký Gréci nemali. Napr. boha Jánusa (Ianusa). Bol symbolom vchodu a východu, strážcom brán a prahov.

- Symbolom coho je fénix?
Fénix - pôvodne v egyptskej, neskôr i v gréckej a rímskej mytológií vták s podobou volavky, ktorý sa každých pätsto rokov spálil vo svojom hniezde, aby opät vstal z ocistného plamena omladnutý. Živil sa len rosou. V starovekom Ríme symbolizoval ustavicne sa obnovujúcu životodarnú silu impéria. S týmto cielom ho zobrazovali aj na minciach a mozaikách. Krestanskí cirkevní otcovia pokladali fénixa za symbol nesmrtelnosti duše a Kristovho vzkriesenia.

- Co vyjadruje grécky ideál kalokagathia?
Kalokagathia - výchovný ideál starovekých Grékov, ktorý presadzoval harmóniu telesnej krásy (kalos - krásny) a duševného dobra (agathos - dobrý). S týmito cielmi boli v súlade obe casti gréckej výchovy - gymnastická a múzická. Neskôr tento ideál obnovili humanistickí vychovávatelia.

- Co vyjadrujú pojmy a posteriori, atribút?
A posteriori - zo skúsenosti, na základe skúsenosti, z faktov vyvodené. Opakom je a priori = z dôvodov círo rozumových, bez predchádzajúcich skúseností, vopred, zaujato, s predsudkom. Atribút - filozofická kategória oznacujúca trvalú, podstatnú vlastnost nejakej veci na rozdiel od docasnej, náhodnej vlastnosti (akcidens, modus).

- Co symbolizuje 7 poschodí Babylonskej veže?
Babylonská veža - (Etemenanki) - stupnovitý chrám (zikkurat) postavený v hlavnom meste Starobabylonskej ríše - v Babylone. Vieme o nej málo. Mala sedem poschodí, ktoré sa týcili do výšky 90 m. Prístupné boli trojitým schodiskom. Znicil ju staroveký perzský král Kýros II. Velký v roku 539 p.n.l. Podla Biblie mala siahat až do neba, za co Boh potrestal ludí tým, že im pomiešal jazyky, co malo ludstvu navždy zabránit opovážlivo sa pokúšat dobyt nebo. Dodnes sa velký zmätok (chaos) obrazne nazýva babylon. Sedem poschodí babylonskej veže symbolizuje pýchu a velikášsku namyslenost cloveka.

- Co tvorí 7 cností?
Cnosti - symbolické postavy známe z krestanského umenia (nástenné malby, sochy, obrazy). Personifikovali tri božské cnosti (vieru, nádej, lásku) a štyri kardinálne cnosti (zmužilost, spravodlivost, múdrost, miernost). Spolu tvoria sedem cností. Ich najdôležitejšími výtvarnými atribútmi sú:

  • viera = planúce srdce, kríž, svieca, Biblia; 
  • nádej = kotva, holubica, lod, roh hojnosti; 
  • láska = jahna, dieta, pelikán, chlieb; 
  • zmužilost = rytierske brnenie, levia srst, mec a štít, zástava; 
  • spravodlivost = váhy, uhlomer, glóbus, zákonník; 
  • múdrost = had, zrkadlo, fakla, truhla; 
  • miernost = dva sudy na miešanie vody s vínom, tava a slon, presýpacie hodiny, veterný mlyn.

- Co vyjadruje pojem fatalizmus?
Fatalizmus - viera v osud. Názor, že všetky udalosti sú bezpodmienecne predurcené nejakou nadprirodzenou silou.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Termíny z Náuky o spoločnosti SOŠ 2.9611 3613 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.