referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Termíny z náuky o spoločnosti
Dátum pridania: 14.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 484
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 

- Co je obsahom pojmu apartheid?
Apartheid (oddelovanie) - doktrína a politika rasovej diskriminácie, ktorá obmedzuje základné ludské práva. Valné zhromaždenie OSN ešte v roku 1966 oznacilo apartheid za zlocin proti ludskosti. Klasickým príkladom apartheidu v praxi bola Juhoafrická republika (JAR). Tu rasová diskriminácia zacala po druhej svetovej vojne, ked belošské obyvatelstvo bolo uznané ako vlastný národ a nebelošské zbavené obcianskych práv. Symbolom cernošského hnutia odporu proti apartheidu v JAR sa stala politická organizácia Africký národný kongres - ANC (1952), ktorej predsedom od roku 1991 je juhoafrický advokát Nelson Mandela. Náznakom k pozitívnej zmene pomerov bolo vyhlásenie prezidenta JAR F.W. de Klerka vo februári 1991 v parlamente, že v krajine budú zrušené najdôležitejšie zákony apartheidu. F.W. Klerk a N. Mandela za svoju angažovanost v boji proti apartheidu získali Nobelovu cenu mieru (1993). Vo volbách v máji 1994 zvítazil Africký národný kongres. Prezidentom JAR sa stal N. Mandela.

- Co je abdikácia?
Abdikácia - vzdanie sa, zrieknutie sa funkcie, úradu alebo hodnosti (napr. trónu) z dôvodov osobných, politických a podobne.

- Co je to G-7? (G-8)
G-7 (Gruppa 7) - skupina siedmich najvyspelejších priemyselných krajín sveta USA, Kanada, Japonsko, Velká Británia, Nemecko, Francúzsko a Taliansko (G-8 + Rusko). Prvá konferencia vlád bola v roku 1975. K rozhodujúcim mocnostiam súcasného sveta taktiež patrí Rusko a CLR.

- Co vyjadruje pojem politika?
Politika - verejná cinnost spätá so získaním, zachovaním a upevnením štátnej moci s úcastou na riadení a ovplyvnovaní cinnosti štátu. Jej aktivity sú zamerané na presadzovanie mocenských záujmov urcitej skupiny ludí alebo politickej strany, ale aj na riešenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych a iných otázok týkajúcich sa obcanov. Efektívnost politiky urcuje stupen rešpektovania demokratickosti, pravidiel politického súperenia, akceptovanie ludských a obcianskych práv.

- Aké sú základné crty anarchie?
Anarchizmus - doktrína, ktorá požaduje, aby spolocenské a ekonomické záležitosti jednotlivcov neboli obmedzované žiadnymi vládnymi zásahmi. Jej dôsledkom je anarchizmus, t.j. hnutie alebo stav, ktoré popiera a odmieta potrebu akejkolvek štátnej moci, politického donútenia a autority schopnej spojit spolocnost pomocou všeobecne platných noriem. Za vedúcu osobnost systému spolocenskej organizácie, založenej na samospráve jednotlivcov, ako aj za teoretika anarchizmu je považovaný ruský revolucionár M.A. Bakunin (1814-1876).

- Co rozumiete pod pojmom determinizmus a indeterminizmus?
Determinizmus - ucenie o vzájomnej súvislosti a podmienenosti javov v prírode a spolocnosti. Uznáva podmienenost a prícinnost javov materiálneho a duchovného sveta. Opak indeterminizmu.

- Co je obsahom práva azylu?
Právo azylu - právo štátu poskytnút prenasledovanému cudzincovi pobyt na vlastnom štátnom území, a to na základe vnútroštátnych noriem opierajúcich sa o všeobecnú deklaráciu ludských práv. Toto právo zahrnuje aj zákaz vydania cudzinca, ktorý získal azyl, orgánom stíhajúceho štátu. Slovenská republika poskytuje azyl cudzincom prenasledovaným za uplatnovanie politických práv a slobôd. Azyl možno odopriet tomu, kto konal v rozpore so základnými ludskými právami a slobodami.

 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Podobné referáty
Termíny z Náuky o spoločnosti SOŠ 2.9611 3613 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.