referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Politológia
Dátum pridania: 25.09.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mifee
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 472
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 
POLITOLÓGIA

- venuje sa skúmaniu politiky
- tvorí ju systém viacerých vied o politike, ktorá má dve stránky – odbornosť a demokratizmus.

VEDY O POLITIKE
1.Teória politiky (vysvetľuje pojmy súvisiace s politikou )
2.Dejiny politického myslenia ( zhŕňajú a zovšeobecňujú názory na politiku vo všeobecnom kontexte)
3.Komparatívna politológia ( zaoberá sa porovnávaním rôznych politických systémov)
4.Politická sociológia ( skúma politické správanie )
5.Politická prognostika ( predvída budúci stav )

ZVRCHOVANOSŤ ŠTÁTU
- štát je neobmedzeným pánom nad príslušným územím a jeho postavenie nemôže ovplyvniť nijaký človek, skupina, či organizácia. Prejavuje sa v úplnej a neobmedzenej právomoci štátu vytvárať prostredie, v ktorom žijú jeho obyvatelia. Zvrchovanosť štátu môžu obmedzovať náboženstvo, vojenská diktatúra a ideologizácia štátu.

PODMIENENÁ ZVRCHOVANOSŤ ŠTÁTU
-stav, keď neexistuje na území štátu iná inštitúcia, osoby apod., ktorým by bol štát podriadený – podriaďuje sa iba vôli občanov.

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
-Spoločnosť vynútená občanmi poskytujúca rovnaké príležitosti na prejavenie osobnej individuality každého občana.

KULTÚRNE URČENIE NÁRODA
Národ = kultúrna pospolitosť ľudí s pozitívnym vzťahom k určitému teritóriu. Ľudia používajú spoločný jazyk, majú spoločné tradície, názory na históriu, potreby

FORMY ZÁVISLOSTI NÁRODA
-politická (národ priamo politicky podlieha pod iný národ, nemá vlastnú ústavu apod.), kultúrna (národ môže byť politicky nezávislý, ale spája ho s iným národom kultúrne dedičstvo) a ekonomická (podliehanie politickej vôli iného štátu, v prípade ak štát nie je schopný sám uspokojiť vlastné potreby)

SATELITNÝ ŠTÁT
-istá forma politickej závislosti. Štát je síce oficiálne definovaný ako nezávislý, ale podlieha politickej vôli iného štátu.

PRÁVNY ŠTÁT
-štát, ktorého zákony vychádzajú z vôle ľudu
-jeho základom je demokraticky vytvorená ústava, určujúca kompetencie štátnych inštitúcií, spôsob ich vzniku a formu ich zodpovednosti
-jeho zákony môžu vydávať rôzne stupne zákonodarného systému, meniť sa môžu referendom, vytvárajú sa z vôle väčšiny
-existuje v ňom nezávislé súdnictvo
-musí vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých voličov
-musí byť kontrolovaný opozíciou
-musí garantovať šancu na prípadnú zmenu – volebným víťazstvom, odstúpením vlády, iniciáciou prezidenta apod.
-musí tolerovať prejavy nesúhlasu – opozičné strany
-jeho občania majú právo vyjadrovať svoje postoje /VEREJNÁ MIENKA/, no vláda sa ňou nemusí zo zákona riadiť, no väčšinou sa ňou politici riadia.
-spravodlivosť v právnom štáte závisí od akceptovania občianskych slobôd
-ak by sa podarilo uskutočniť atribúty právneho štátu v celej Európe, prípadne na svete, dosiahla by spoločnosť európsku, či svetovú federáciu, čím by bolo zabezpečené rešpektovanie občianskych slobôd v globálnom meradle. V skutočnosti je však tento projekt nerealizovateľný, keďže uplatňovanie atribútov právneho štátu je realizované v každej krajine iným spôsobom a hlavným stabilizačným prvkom spoločnosti nie je občan, ale národ, ktorý sa v predstave federácie nevyskytuje.


PRIRODZENÉ PRÁVA
-právo na život, slobodu a materiálne podmienky na vlastnú existenciu

KONFLIKT ČLOVEKA A MOCI
-človek chce sám ovplyvňovať štrukturálny rámec vlastnej existencie, čo sa prejavuje bojom o politickú moc.

OBČIANSKE SLOBODY
-sú realizáciou prirodzených práv človeka
-sú to sloboda prejavu, zhromažďovania, osobnosti

OBČIANSKE PRÁVA
Občianske slobody sa realizujú pomocou zákonov, čím sa predstava o slobodnom občanovi dostáva do pozície nároku občana k štátu. Poznáme 3 skupiny práv – právo na osobnú dôstojnosť, politické práva a ekonomické práva.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Politológia SOŠ 2.9536 1402 slov
Politológia GYM 2.9502 7566 slov
Politológia 2.9707 2635 slov
Politológia SOŠ 2.9598 227 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.