referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vasil
Piatok, 14. júna 2024
Ekonomika
Dátum pridania: 14.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adema
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 664
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Ekonomika: organizovaný systém výroby,výmeny a rozdelovania statkov..
Ekonómia: je veda o tom, ako spoločnosť rozhoduje o využití vznácnych produktívnych zdrojov, kt. maju alternatívne využitie na výrobu rôznych tovarov ako aj o ich rozdelení medzi rôzne skupin.ibyv.
Mikro Ekonómia: analyzuje správanie jednotl. ekonomic. subjektov, t.j. jednotlivcov, odvetvia domácností
Makro Ekonómia: skúma fungovanie ek-ky ako celku, zaoberá sa celým nar. hospodársvom, medzinár. ekonom. vzťahmi
1)normatívne- nie len skúma ale aj hodnotí a dáva návody na riešenie
2) pozitívna E-IA:skúma E-ku takú aka je, popisuje fakty, skúma aký je ekonom. život a nie aký by mal byť.
Tradičná:E-ka založená na zvykoch a tradíciách, ale 3 ekonom.otázky rieši na základe inštiktov, zvykov a tradícií.
Príkazová: v tejto E-ke odpovede na all 3 otázky dáva štát a jeho mocenské org-ny.Riadenie hosp. je založené na príkazoch a administr. rozhodnutiach z cetra.
Neumožnuje efektívne využ. výrob zdrojov krajiny. Z pravidla ide o nedostatkovu E-ku kde vzdy nejaky tovar na trhu chýba a iný, nepotrebný sa nahromadí aleho ho nikto nekupuje.
Trhová: je založ. na systéme slobodného podnikania a voľnej konkurencie.
1)O otázke čo vyrábať rozhodujú spotrebitelia, pretože podniky vyrábajú také výrobky, kt. im prinášajú naj. zisk a to sú tie o, kt. maju spotrebitelia záujem a je po nich dopyt.
2)O otázke ako vyrábať určuje konkurencia. Výrobcovia hľadajú také tech. postupy, kt. im umožnujú vyrábať lacnejšie. V konkur. boji zvíťazí výrobca s najnižšími nákladmi a cenami.
3) o otázke pre koho vyrábať rozhoduje o nich dopyt a pouka na trhu.
Zmiešaná: Je to trhová e-ka do kt. zasahuje štát reprezentovaný vládov sa usiluje zabezpečiť 1)stabilitu e-ky 2)efektívnosť e-ky 3)rovnosť- zmierňovať dôch. nerovnosť cez soc.pomoc
Peniaze: je to all čo slúži ako všeob. príjmaný, výmenný prostriedok alebo platidlo.
Peňažné agregáty: M1= transakčné p.(mince,papierové,šekové účty,cestovné šeky)môžeme ich hneď použiť na paltbu
M2=nemožno okamž. použiť na paltby ale môžeme ich za nejaky čas vymeniť
M3= majú najnižšiu likviditu. Pri ich použití musí byť v štáte f-čný trh cenných papierov, investičné fondy,špec. fondy sporenia.
Funkcie p.:1)prostriedok výmeny 2)zúčrovacia jednotka 3) uchovávateľ hodnoty
Banka: Je peňažný a úverový stav, kt. uskutočnuje: platobné,peňažné a úverové operácie pre podniky a jednotl.
Centrálna:je zriadená vládov a jej hl.úlohov je udržať cenovú stabilitu. úlohy:bankovky,množ.penazí vo behu,vykonáva dohľad nad fug. bankového systému, pokladnica št. rozpočtu, emituje št. cenné papiere, zastupuje SR v menovej oblasti, poskytuje úvery komerčným bankám
nástroje:1)operacie na voľnom trhu-predava cenne papiere 2) diskontná sadzba 3) Stanovenie minimálnych povinných rezerv.
Obchodné: je to právnicka osoba založena ako akciová spoloč.O jej * rozhoduje NBS.Zakl. iamnie je min. 500mil.SK len v peňaž. forme
úlohy:1) pasívne operácie- príjem vkladov od klientov(termonovane,neter) 2) aktívne oper.-poskyt. úverov alebo pôžičiek za kt. banka dostáva úrok(krátkodoby,dlhod.úver) 3) Sprostredkovatelské oper.: prevody,inkaso,úschova cenných papierov,zmenáren.sluzby,
Rozliš.OB:1) univerzálne-all druhy oper. 2)špeciálny typ=1operácia
Aktíva:hotovosť,rezervy,úvery,cenne papiere,PC,fax,budovy Pasíva:vklady
Sporiť.posiť:poist.vzťah *ká medzi poisť. a poisť.na základe poist.zmluvy. Poistný sa v zmluve zaväzuje platiť poistnú sumu a poiťovňa uhradiť škodu pri vzniku poist.udalosti. 1)poistenie majetku a zodpovednosti na škode 2) poistenie osôb
 
Podobné referáty
Ekonomika SOŠ 2.9665 269 slov
Ekonomika SOŠ 2.9779 4722 slov
Ekonomika SOŠ 2.9406 4481 slov
Ekonomika SOŠ 2.9499 729 slov
Ekonomika SOŠ 2.9520 729 slov
Ekonomika 2.9459 3204 slov
Ekonomika GYM 2.9793 404 slov
Ekonomika SOŠ 2.9428 1274 slov
Ekonomika SOŠ 2.9817 508 slov
Ekonomika SOŠ 2.9774 542 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.