referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Systém obsluhy a stolovanie - seminárna práca
Dátum pridania: 25.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: nanexx
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 991
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 19m 30s
Pomalé čítanie: 29m 15s
 
Systém obsluhy a stolovanie

Úvod

Každé stolovanie má svoju logiku. Nie je to iba tradovaný rituál, ktorého zmysel môžu pochopiť iba vyvolení. Stolovanie je prostriedok a prejav určitej úrovne, pod ktorú by každý normálny človek nemal klesnúť. Je dobré to ovládať, je prípustné naučiť sa to. . .

Pri stolovaní sa zvyčajne najvýraznejšie prejavuje pripravenosť k spoločnému styku, sebaovládanie, spoločenský takt, ovládanie pravidiel spoločenského správania, zdvorilosť a slušnosť. Ak sa niekto ocitne v spoločnosti ľudí, ktorí ovládajú všetky tieto jemnosti, mal by na seba čo najmenej upozorňovať a čo najviac sledovať správanie skúsenejších. Spoločenské správanie je ako všetko ostatné vecou cviku. Od mladého človeka nikto nebude žiadať, aby poznal všetky pravidlá, ťažko ich však niekedy zvládne, ak bude ku všetkému pristupovať po svojom a originálne, a nebude vnímať ponaučenie, aké mu poskytuje správanie ostatných. Ak niekto chce byť naozaj originálny, musí veľmi dobre poznať pravidlá, ktoré chce porušovať. Inak nejde o originalitu, ale o obyčajnú nevedomosť alebo ignoranstvo.
 
1. HACCP Zákon č.152/1995 Z.z. z 25

- Kvalita je celkový súhrn záväzne určených vlastností a znakov výrobku, ktoré mu dávajú schopnosť uspokojovať konkrétne potreby spotrebiteľa.

- Manipulovanie je váženie, meranie, plnenie, balenie, označovanie, tlačenie, ohrievanie, skladovanie, uchovávanie, dopravovanie, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré nemožno považovať za výrobu, uvádzanie do obehu alebo požívanie.

- Dátum spotreby je dátum ukončujúci dobu použitia potravín, ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze a môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí.

- Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti.

1.1  Povinnosť podnikateľov 

Podnikatelia, ktorí vyrábajú potraviny, manipulujú s nimi a uvádzajú ich do obehu, sú povinní zabezpečovať podmienky dodržiavania hygieny, požiadavky zdravotnej neškodnosti a kvality vyrábaných potravín a zabezpečovať podmienky a predpoklady, aby potraviny zodpovedali ustanoveniam tohto zákona.

Podnikatelia sú ďalej povinní:

- zabezpečiť pri vyrábaných potravinách pravidelnú kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek na zdravotnú neškodnosť a kvalitu
- používať v prevádzkárňach pitnú vodu
- dodržiavať požiadavky na zdravotnú neškodnosť, čistotu a identitu surovín a látok
- viesť evidenciu o vykonanej dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii,
- viesť evidenciu o všetkých dodávateľoch a odberateľoch

1.2 Povinnosť fyzických osôb

Fyzické osoby zúčastnené na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich uvádzaní do obehu sú povinné:

a) mať v miere zodpovedajúcej ich pracovnému zaradeniu znalosti o výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich uvádzaní do obehu a o predpisoch na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a kvality,

b) dodržiavať zásady osobnej hygieny a hygienické požiadavky na výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu,

c) zaobchádzať s potravinami tak, aby sa neporušovala ich zdravotná neškodnosť a kvalita,

d) absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a ďalšie lekárske prehliadky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Systém obsluhy a stolovanie - seminárna práca SOŠ 2.9769 3973 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.