referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Streda, 26. januára 2022
Sociálna stratifikácia
Dátum pridania: 07.10.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Smar
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 803
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 
Teória sociálnej stratifikácie.

Charakterom každej spoločnosti je, že netvorí jednotný celok, ale je vnútorne rozdelená na viaceré časti. Výsledkom tejto sociálnej diferenciácie spoločnosti podľa celej sústavy kritérií, noriem a hodnôt je vznik sociálnych združení rôzneho typu ako napr. : vrstiev, stavov, kást, tried a pod. . Tento proces umožňujúci rozdelenie do navzájom sa od seba odlišujúcich a hierarchicky usporiadaných vrstiev, vytvárajúcich daný sociálny systém, sa nazýva sociálna stratifikácia. ( termín prevzatý z geológie: stratum- vrstva).
Stratifikácia je odrazom toho, čo je v konkrétnej spoločnosti považované a uznávané za najvyššie hodnoty. Je veľmi zložité vymedziť určitý systém sociálnej stratifikácie, či už koncepčne alebo technicky. Taktiež obtiažne je stanovovať a merať faktory, na základe ktorých môžeme spoločnosť sociálne rozvrstviť.
Kritéria stratifikácie- a: kritéria materiálnej povahy- sociálno- ekonomické- sem zaraďujeme vlastníctvo, príjmy, životný štandard, povolanie, bývanie atď. b: kritéria kultúrno- ideologickej povahy- vzdelanie, životný štýl, sociálne správanie, prestíž v povolaní atď.

Štúdium stratifikácie možno označiť aj ako štúdium sociálnej nerovnosti. Je to zaraďovanie členov spoločnosti podľa nerovnakého rozdelenia všetkého, čo sa v spoločnosti považuje za vzácne a hodnotné.
Intenzita sociálnej stratifikácie vyjadruje mieru sociálnej nerovnosti, čo sa prejavuje v troch základných líniach

a. stavovská línia- utváraná na základe nerovnomerného rozdeľovania prestíže
b. ekonomická línia- utváraná na základe nerovnomerného rozdeľovania materiálnych zdrojov.
c. politická línia- utváraná na základe nerovnomerného rozdeľovania moci.

Časti takto chápaného rozdelenia spoločnosti predstavujú rôzne sociálne kategórie jednotlivcov, ktoré sa nazývajú vrstvy. Vrstvy tvoria ľudia, spájaní podobnosťou sociálneho významu.
Pri vytváraní vrstvy je veľmi dôležité stanovenie sociálneho znaku- obvykle sa zaň považuje sociálna pozícia, status, prestíž a pod. Stratifikačné systémy- Za základné stratifikačné systémy sú považované: kastovný, stavovský a triedny.
Kastovnícka stratifikácia: označuje formu hierarchického rozvrstvenia spoločnosti do horizontálnych kást.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociálna stratifikácia SOŠ 2.9564 808 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.