referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratislav
Utorok, 18. júna 2024
Ľudské práva
Dátum pridania: 14.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mr.C
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 244
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 1m 40s
Pomalé čítanie: 2m 30s
 
Občania sú slobodní a rovní v dôstojnosti i právach. Ľudské a občianske práva, garantované medzinárodnými dokumentmi a Ústavou Slovenskej republiky, sú univerzálne a neodňateľné. Rasizmus, xenofóbia a iné formy netolerancie nemajú v slobodnej a demokratickej spoločnosti miesto. Každá osoba patriaca k národnostnej alebo etnickej menšine má právo chrániť a rozvíjať svoju národnostnú a kultúrnu identitu. Využívanie tohto práva však nesmie viesť k diskriminácii ostatného obyvateľstva Slovenskej republiky. Medzi základné práva patrí právo podieľať sa na politickom živote. Každý občan má právo slobodne vyjadrovať svoje názory, prijímať a šíriť idey a informácie, slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych i sociálnych a iných záujmov. Sloboda svedomia, náboženského vyznania a viery sú neodňateľné. Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť. Všetci občania sú si rovní pred zákonom a bez diskriminácie majú právo na rovnakú ochranu podľa zákona. Termín "ľudské práva" má 1. poukazovať na ideu prirodzených práv, 2. propagovať túto ideu v osobitnej politickej atmosfére moderného sveta a získavať pre ňu sympatie. Ľudské práva sú práva fyzických osôb, najmä jednotlivcov; medzi základné ľudské práva patrí právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu pohybu, prejavu, svedomia, spolčovania, zhromažďovania, rovnosť ľudí a i. Ľudské práva boli deklarované viacerými významnými dokumentmi:

- anglickým zákonom Dohoda o právach ľudu z 1649,
- dokumentom Habeas Corpus Act,
- Deklaráciou práv človeka a občana,
- Všeobecnou deklaráciou ľudských práv,
- Deklaráciou práv dieťaťa z 1959,
- Európskou konvenciou o ochrane základných ľudských práv a slobôd,
- Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach,
- Listinou základných práv a slobôd.
 
Podobné referáty
Ľudské práva SOŠ 2.9431 130 slov
Ľudské práva SOŠ 2.9487 1395 slov
Ľudské práva GYM 2.9145 1818 slov
Ľudské práva SOŠ 2.9809 283 slov
Ľudské práva 2.9460 206 slov
Ľudské práva 3.0009 855 slov
Ľudské práva 2.9909 344 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.