referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Trest smrti
Dátum pridania: 24.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: TOMASV
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 530
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
TRESTNÉ PRÁVO

Trestné právo reguluje súhrn povinností, ktoré máme nielen vo vzťahu k spoluobčanom, ale aj k spoločnosti. Dostáva sa k slovu vtedy, keď niekto spácha trestný čin. Trestný zákon presne opisuje konania, ktoré sú pre spoločnosť také nebezpečné, že ich treba kvalifikovať ako trestné činy. Do akej miery je čin pre spoločnosť nebezpečný, závisí od významu chráneného záujmu, ktorý bol činom dotknutý (zdravie, život, dôstojnosť, ...), od spôsobu, akým bol vykonaný, od toho, aké má následky, za akých okolností bol spáchaný, od osoby páchateľa, od miery jeho zavinenia, pohnútok, atď..
Pri obzvlášť závažných úmyselných trestných činoch je trestná už aj príprava na ne (ich organizovanie, zadováženie prostriedkov a nástrojov na ich spáchanie, spolčovanie, úmyselné vytváranie vytváranie podmienok na ich spáchanie). Trestným je aj pokus o trestný čin, teda také spoločensky nebezpečné konanie, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin, aj keď ho napokon neuskutočnil.

ĽUDSKÉ PRÁVA

Ľudské práva sú práva fyzických osôb, najmä jednotlivcov. Medzi základné ľudské práva patrí právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, sloboda pohybu, prejavu, svedomia, spolčovania, zhromažďovania, rovnosť ľudí a iné.

Ľudské práva boli deklarované viacerými významnými dokumentmi:
- anglickým zákonom Dohoda o právach ľudu z roku 1649,
- dokument Habeas Corpus Act,
- Deklaráciou práv človeka a občana,
- Všeobecnou deklaráciou ľudských práv,
- Deklaráciou práv dieťaťa z roku 1959,
- Európskou konvenciou o ochrane základných ľudských práv a slobôd,
- Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach,
- Listinou základných práv a slobôd.

Ústava Slovenskej republiky
Čl. 15 hovorí:
1. Každý človek má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.
2. Nikto nesmie byť pozbavený života.
3. Trest smrti sa nepripúšťa.
4. Podľa tohto článku nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné.

TREST SMRTI

Zákaz trestu smrti je výsledkom dlhodobých diskusií v odborných i politických kruhoch. Európske štáty, ktoré sú členmi Rady Európy sú krajinami, ktoré trest smrti nevykonávajú v súlade s dodatkovým Protokolom č. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tento dokument v čl.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Ústava SR s komentárom (M. Čič), skriptá APZ Bratislava
Podobné referáty
Trest smrti SOŠ 2.9643 703 slov
Trest smrti SOŠ 2.9483 362 slov
Trest smrti SOŠ 2.9625 2362 slov
Trest smrti SOŠ 2.9973 498 slov
Trest smrti GYM 2.9642 1814 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.