referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Politológia
Dátum pridania: 18.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mikimi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 030
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 

Podobne ako celý rad ďalších spoločenských vied, aj veda o politike siaha svojimi gnozeologickými koreňmi hlboko do dávnej minulosti. Jej počiatky nachádzame už na začiatku procesov vyčleňovania činností spojených s organizáciou a riadením spoločnosti. Neboli to hneď ucelené teoretické koncepcie. Názory na riadenie a správu spoločnosti sa formovali postupne, odrážajúc vždy konkrétny historický stav a stupeň rozvoja spoločnosti, až nakoniec priviedli k vytvoreniu samostatnej spoločenskej vedy o politike – politológie.

Politológia, podobne ako každá iná veda má svoj objekt a svoj predmet skúmania. Objekt každej vedy sa spravidla delí o skúmanie s inými vedami. Človek ako objekt je napríklad skúmaný psychológiou, filozofiou, sociológiou atď. V porovnaní s tým, predmet vedy znamená špecifický prístup danej konkrétnej vedy ku skúmanému objektu, akýsi zvláštny a neopakovateľný prístup k tomuto objektu, špecifický pohľad naň. A práve táto neopakovateľnosť potvrdzuje zmysel a opodstatnenosť danej konkrétnej disciplíny, v našom prípade politológie.

Stručne môžeme povedať, že objektom politológie je politika ako spoločenský fenomén, ako sféra spoločenského života, alebo v širokom slova zmysle – politický život spoločnosti. Pritom treba pripomenúť, že politológia sa nemôže zaoberať každým jednotlivým politickým javom, každým politickým aktom, a preto je len charakteristické pre každú spoločnosť, že sa politikou zaoberá celý rad rôznych vedeckých disciplín. Politológia ako veda o politike skúma len trvalé, opakujúce sa tendencie v politickom živote spoločnosti, princípy rozvoja politiky a demokracie. Skúma obraz sociálnych a politických záujmov jednotlivcov i celých skupín, činnosť štátu a politických inštitúcií v bežnom i vedeckom myslení, v ideách a politických teóriách. Určiť predmet vedy je vždy zložitý problém. Nie inak je to aj u politológie. Treba však čo najpresnejšie definovať predmet politológie, lebo len tak môžeme čo najprecíznejšie definovať aj jej miesto medzi ostatnými spoločenskými vedami, pochopiť jej povahu i rozsah problematiky, ktorú skúma. Pri určovaní predmetu politológie vychádza každý z toho, akým spôsobom chápe politiku, pretože je celkom zákonité, že poňatiu politiky musí zodpovedať aj poňatie politológie ako vedy o politike.

Názory na politológiu sú rôzne. Nebudem hovoriť o tých, ktoré nepovažujú politológiu za vedu, pretože tieto chápu politiku len ako politikárčenie, ktoré je pre nich najkratšou cestou ku kariére.

Pre nich je potom politológia len na príťaž.

Existuje celé spektrum názorov na politológiu, uvediem však len tri základné skupiny názorov.

Prvá skupina prezentuje politológiu tak, že je priesečníkom vied. Vychádza sa z toho, že každý vedný odbor, ktorý skúma spoločnosť, sa musí viac či menej dotýkať i politického života, čo znamená, že potom ani neexistuje zvláštny okruh znalostí, ktoré by tvorili základ pre samostatnú vedu o politike.

Druhá skupina vychádza z toho, že politológia je reziduálnou (zvyškovou, zvyšnou) vedeckou disciplínou. Jej zrod vidí len v tom, že určitá časť vedcov začala skúmať také problémy, ktoré ostatné spoločenské vedy prehliadali ako niečo, čo sa ich nejako zvlášť netýka, ako sú napríklad problémy spojené s voľbami, politickými rozhodnutiami a pod. V tomto poňatí by potom predmetom politológie boli len otázky a problémy, ktoré prehliadli iné spoločenské vedy.

V tretej skupine vystupuje politológia ako syntetizujúca veda a to v dvojakom zmysle. Jednak v tom, že syntetizuje poznatky iných vedných disciplín, ako napríklad filozofia, história, sociológia a právne vedy. Jednak v tom, že súčasne skúma zákonitosti, fungovanie a vývin politického života pomocou takých prostriedkov a metód, ktoré zodpovedajú špecifiku skúmanej skutočnosti a sú charakteristické práve pre politológiu ako vedu.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. a kol.: ÚVOD DO POLITOLÓGIE, Edičné stredisko EU, Bratislava 1992, Kolektív autorov: OBČIANSKA NÁUKA / NÁUKA O SPOLOČNOSTI, Enigma, Bratislava 1995, Doc. PhDr. J. Liďák, CSc. a kol.: VYBRANÉ TEXTY K ŠTÚDIU POLITOLÓGIE, Edičné stredisko EU, Bratislava 1994
Podobné referáty
Politológia GYM 2.9502 7566 slov
Politológia 2.9707 2635 slov
Politológia GYM 2.9725 2472 slov
Politológia SOŠ 2.9598 227 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.