referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Kúpna zmluva
Dátum pridania: 14.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: evurikfurik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 541
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 21m 40s
Pomalé čítanie: 32m 30s
 
DIEL 1 – VYMEDZENIE KÚPNEJ ZMLUVY


Vzťahy vyplývajúce z kúpnych zmlúv patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce občianskoprávne a obchodnoprávne vzťahy. Kúpne zmluvy sa uzatvárajú bežne často bez uvedomenia si ich právneho významu a práv a povinností, ktoré z nich vyplývajú pre obe zmluvné strany.

Kúpna zmluva je zmluva, z ktorej vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať do vlastníctva, a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Základné ustanovenia

V kúpnej zmluve musia byť vymedzené jej podstatné, zákonom stanovené časti. Musia byť v nej určené zmluvné strany – predávajúci a kupujúci, a to presne a úplne ich obchodným menom podľa zápisu v živnostenskom, prípadne obchodnom registri. V zmluve by malo byť uvedené aj identifikačné číslo – IČO a sídlo predávajúceho a kupujúceho. Ak nemá sídlo, je potrebné uviesť miesto podnikania alebo bydlisko. Ak podnikatelia nekonajú osobne, malo by byť v zmluve uvedené kto je oprávnený za zmluvné strany konať, a ak koná na základe splnomocnenia, malo by byť súčasťou zmluvy.

Ďalšou náležitosťou je určiť predmet kúpy – t.j. vec určená jednotlivo alebo podľa druhu, vec určená úhrnom, vec hromadná, vec celá alebo spoluvlastnícky podiel k nej a byt alebo nebytový priestor (ak je kúpna zmluva uzatváraná medzi dvoma fyzickými osobami podľa občianskeho zákonníka), prípadne hnuteľná vec alebo tovar (v prípade uzatvárania zmluvy na základe obchodného zákonníka). Predmet kúpy musí byť určený buď individuálne, alebo druhovo vrátane množstva. Samostatne nemožno predať súčasť veci. Príslušenstvo má povahu veci a môže byť predmetom kúpy za predpokladu, že z veci na to, aby sa s hlavnou vecou trvalo užívala, kúpna zmluva o prevode hlavnej veci sa týka i tohoto jej príslušenstva. Je preto dôležité z hľadiska právnej istoty, aby v kúpnej zmluve boli výslovne uvedené i príslušenstvá hlavnej veci.

Predmetom kúpy môžu byť aj prírodné sily, ak sú ovládateľné a slúžia potrebe ľudí (napr. plyn, voda, elektrina), tiež práva alebo iné majetkové hodnoty, pokiaľ to ich povaha pripúšťa. Nemožno však predať veci nescudziteľné a peniaze, s výnimkou cudzích peňazí, ktoré môžu byť predmetom kúpy. Rovnako možno kúpiť cenné papiere.

Vec ako predmet kúpy nemusí existovať už v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Možno kúpiť i veci, ktoré len vzniknú v budúcnosti (napr.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Kúpna zmluva SOŠ 2.9562 307 slov
Kúpna zmluva 2.9545 249 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9602 579 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9703 682 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9658 121 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9704 801 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9769 913 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.